บริษัทมหาชนจํากัด 2 เสีย หน้าที่ ลักษณะอย่างไร

การจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด สถานที่จดทะเบียน ค่าธรรมเนียม หน้าที่ของบริษัทมหาชนจำกัด การจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด มีกี่ขั้นตอน การจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด กี่คน บริษัทมหาชน ข้อดี ข้อเสีย