9 จบ เพิ่มพลังบุญ บทสวดพระมหาจักรพรรดิ 21 ปู่ดู่ ทิศ สมบูรณ์

บทสวดพระมหาจักรพรรดิ วิธีสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ พระคาถาอิติปิโสถอยหลัง คาถาเปิดโลก ​ คาถามหาจักรพรรดิ์อานิสงส์ ผลของการสวดมนต์ทุกวัน