ชาดก คือ สุภาษิต 6 นิทาน เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้า

นิทานชาดก ชาดก มีอะไรบ้าง ชาดกมีกี่เรื่อง นิทานชาดก 10 ชาติ ชาดกคืออะไร ชาดกของพระพุทธเจ้า นิทานชาดก 10 เรื่อง ชาดก ข้อคิด สรุปชาดก