วิธีจำ 2 เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า บอกจุดสังเกตุ ให้ดูง่าย?

เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า ดูยังไง ตัวอย่างมากกว่าน้อยกว่า วิธี จำ เครื่องหมาย มากกว่า น้อยกว่า แบบฝึกหัด เครื่องหมาย มากกว่า น้อยกว่า ป. 1 น้อยกว่า เครื่องหมาย เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามีขีด แบบฝึกหัด เครื่องหมาย มากกว่า น้อยกว่า ป. 2