4 STEM วิทยาศาสตร์ คือ สิ่งที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

ในหน้านี้ stem คือรอบรู้เรื่อง stem คืออะไร ทำไมคนถึงสนใจ !?การสอนแบบ s.t.e.m. – ประโยชน์ของสะเต็มศึกษาอนาคตเรื่อง stem education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21stem คือ รอบรู้เรื่อง stem คืออะไร ทำไมคนถึงสนใจ !?                 เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า “s.t.e.m.” หรือที่อ่านว่า “สะเต็ม” โดยสะเต็มศึกษา คือ จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาในรูปแบบการผสมผสาน ซึ่งปัจจุบันมีหลายคนกำลังให้ความสนใจลักษณะของ s.t.e.m. education หรือ สะเต็มศึกษากันมากขึ้น จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างบ้างนั้น เราไปดูกัน …

4 STEM วิทยาศาสตร์ คือ สิ่งที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี Read More »