ดอกเบี้ยรับอยู่หมวดไหน

การไถ่ถอนหุ้นกู้

การไถ่ถอนหุ้น บันทึกบัญชี การไถ่ถอน คือ ไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกําหนด บันทึกบัญชี การคำนวณราคาตราสารหนี้ Callable Bond คือ

การไถ่ถอนหุ้นกู้และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง ในการไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ ดังนั้น ในการบันทึกบัญชีจึงแบ่งหัวข้อศึกษาแยกตามลักษณะของการไถ …

การไถ่ถอนหุ้น บันทึกบัญชี การไถ่ถอน คือ ไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกําหนด บันทึกบัญชี การคำนวณราคาตราสารหนี้ Callable Bond คือ อ่านต่อ »

งบกระแสเงินสด

การจัดทำงบกระแสเงินสด 7 ขั้น การทำ งบกระแสเงินสดทางอ้อม EXCEL กระดาษทําการงบกระแสเงินสด

การจัดทำงบกระแสเงินสดโดยใช้กระดาษทำการ ในกรณีที่กิจการที่มีรายการที่ค่อนข้างซับซ้อน นักบัญชีจึงนิยมใช้กระดาษทำการงบกระแสเงินสดเข้าช่วยในการจำแนกรายการ …

การจัดทำงบกระแสเงินสด 7 ขั้น การทำ งบกระแสเงินสดทางอ้อม EXCEL กระดาษทําการงบกระแสเงินสด อ่านต่อ »

บริษัทจำกัด

บริษัทจํากัด ตัวย่อ (บจก.) 7 บริษัทจํากัดมหาชน บริษัทจํากัด มีอะไรบ้าง การจัดตั้งบริษัทจํากัด

เนื้อหา บมจ บจกทำความรู้จักกับ บริษัทจำกัดและบริษัทจำกัด (มหาชน)ข้อดีของธุรกิจประเภท บริษัท จำกัดข้อเสียของธุรกิจประเภท บริษัท จำกัดหน้าที่ของบริษัท จ …

บริษัทจํากัด ตัวย่อ (บจก.) 7 บริษัทจํากัดมหาชน บริษัทจํากัด มีอะไรบ้าง การจัดตั้งบริษัทจํากัด อ่านต่อ »

รายการบัญชี

รายการบัญชี 6 หลักการ (โกงบัญชี) ตัวอย่างการทุจริตเกี่ยวกับเงินสด การบันทึกบัญชี

รายการบัญชี รายการบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและการควบคุมภายใน (Cash and Internal Control) เมื่อเริ่มดำเนินกิจการ เงินสดเป็นสิ่งแรกที่ทุกธุรกิจต้องมีอยู่ เงิ …

รายการบัญชี 6 หลักการ (โกงบัญชี) ตัวอย่างการทุจริตเกี่ยวกับเงินสด การบันทึกบัญชี อ่านต่อ »

ตั๋วเงินจ่าย

ตั๋วเงินรับ ตั๋วเงินจ่าย 2 สินทรัพย์ เช็ค งบแสดงฐานะการเงิน อยู่หมวดไหน ประเภทของตั๋วเงิน

ตั๋วเงินรับ ตั๋วเงินจ่าย ลักษณะและประเภทและวิธีการบัญชีของตั๋วเงินจ่าย ตั๋วเงินจ่าย คือ ตราสารหนี้ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงพันธะหนี้สินที่จะต้องจ่ายชำระโด …

ตั๋วเงินรับ ตั๋วเงินจ่าย 2 สินทรัพย์ เช็ค งบแสดงฐานะการเงิน อยู่หมวดไหน ประเภทของตั๋วเงิน อ่านต่อ »

กระแสเงินทุน

งบกระแสเงินทุน (สุทธิ) กระแสเงินสด 3 ทางตรง Excel วิเคราะห์ ตัวอย่าง ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน

เนื้อหา งบกระแสเงินทุนกระแสเงินทุน (Funds Statement) ในรายการของบัญชีประโยนช์ของงบประโยชน์ของงบกระแสเงินทุนงบกระแสเงินทุน กระแสเงินทุน (Funds Statemen …

งบกระแสเงินทุน (สุทธิ) กระแสเงินสด 3 ทางตรง Excel วิเคราะห์ ตัวอย่าง ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน อ่านต่อ »

การออกหุ้นกู้

การออกหุ้นกู้ ii/hnw/mtn 3 ข้อดีเสีย ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน หุ้นสามัญ ตราสารหนี้

เนื้อหา การออกหุ้นกู้วิธีการปฏิบัติในการ ออกหุ้นกู้หนังสือชี้ชวนในการ ออกหุ้นกู้ข้อดีและข้อเสียในการ ออกหุ้นกู้การออกหุ้นกู้ หุ้นกู้และการออกหุ้นกู้แล …

การออกหุ้นกู้ ii/hnw/mtn 3 ข้อดีเสีย ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน หุ้นสามัญ ตราสารหนี้ อ่านต่อ »

cashflowคือ

งบกระแสเงินสด 3 งบ CashFlow งบกระแสเงินสดทางอ้อม Excel รายการเทียบเท่าเงินสด การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

เนื้อหา งบกระแสเงินสดcashflow คือประเภทของวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสดประโยชน์ของงบกระแสเงินสดสรุปงบกระแสเงินสด อธิบายงบกระแสเงินสดแบบเข้าใจง่าย จบ ครบ ใ …

งบกระแสเงินสด 3 งบ CashFlow งบกระแสเงินสดทางอ้อม Excel รายการเทียบเท่าเงินสด การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด อ่านต่อ »

Scroll to Top