ชิมช้อปใช้

ชิมชอบใช้ คืออะไร ชิมช้อปใช้ คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนที่หนึ่งจะเป็นการแจกเงิน 1,000บาทให้แก่ประชาชนจำนวน 10ล้านคนแรก และอีกส่วนจะเป็นการได้รับเงิน CaContinue Reading