จ่ายชําระหนี้ บันทึกบัญชี

แบบภพ.30

การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ ภพ 30 รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีประเภทหนึ่ง …

การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ ภพ 30 รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย Read More »

ภาษีขาย

ภาษีขาย วิธีคิด ภาษีมูลค่าเพิ่ม สรุป ภาษีมูลค่าเพิ่ม การคำนวณ คิด Vat

ภาษีขาย (Output Tax) หมายถึง ภาษีที่ผู้ประกอบการจดทะเบี …

ภาษีขาย วิธีคิด ภาษีมูลค่าเพิ่ม สรุป ภาษีมูลค่าเพิ่ม การคำนวณ คิด Vat Read More »

หนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ Allowance ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูญ การ ตัด หนี้สูญ

หนี้สงสัยจะสูญ คือ (Doubful Debt) จำนวนเงินที่กิจการกัน …

หนี้สงสัยจะสูญ Allowance ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูญ การ ตัด หนี้สูญ Read More »

ส่วนลดการค้า

ส่วนลดการค้า Discount Rebate วิธี คิด ส่วนลด ส่วนลด เงินสด

ส่วนลดการค้า คือ การให้ส่วนลดการค้าเพื่อการส่งเสริมการข …

ส่วนลดการค้า Discount Rebate วิธี คิด ส่วนลด ส่วนลด เงินสด Read More »

ลูกหนี้กรมสรรพากร

ลูกหนี้กรมสรรพากร คือ หมายถึง การบันทึกบัญชี จ่าย ตัวอย่าง

ลูกหนี้กรมสรรพากร (Revenue Department receivable) คือ ภ …

ลูกหนี้กรมสรรพากร คือ หมายถึง การบันทึกบัญชี จ่าย ตัวอย่าง Read More »

Scroll to Top