ฟรีแลนซ์ จดทะเบียน 5 นิติบุคคล ธรรมดา ข้อดีเสีย

ฟรีแลนซ์ คุณรับงานในลักษณะที่ต้องใช้ความน่าเชื่อถือสูงหรือไม่ ข้อดีและข้อเสีย ของรับงานด้วยนิติบุคคล หรือรับงานแบบบุคคลธรรมดา จำนวนหุ้นส่วน การระดมความคิด การตัดสินใจ การแบ่งจ่ายผลกำไร การเสียภาษี อัตราภาษี การบันทึกบัญชี ความรับผิดชอบ