6 ชนิต คำสรรพนาม คือ มีอะไรบ้าง หมายถึง เช่น

คำสรรพนาม ความหมายของคำสรรพนาม ชนิดของคำสรรพนาม หน้าที่ของคำสรรพนาม คําสรรพนาม 7 ชนิด คําสรรพนาม คือ กลุ่มคําสรรพนาม คือ คําสรรพนาม 6 ชนิด คํา สรรพนาม บุรุษที่ 3 บุรุษสรรพนาม คําสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ คือ นิยมสรรพนาม