คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ข้อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แน่นอนว่าทุกอย่างย่อมมีหลักเกณฑ์ หลักสูตร หรือแบบแผนที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา การศึกษาไทยก็เช่นกัน ได้มีการกำหนดหลักสูตรการเรียน …

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ข้อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน อ่านต่อ »