ความหมายของสินทรัพย์

การตัดบัญชี

การตัดทรัพย์สินออกจากบัญชี บันทึกบัญชี การตัดจําหน่ายสินทรัพย์ ในระบบ gfmis การบันทึกบัญชี ตัดจําหน่ายสินทรัพย์

การตัดบัญชีสินทรัพย์ การตัดบัญชีสินทรัพย์การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน การตัดบัญชีสินทรัพย์ทางการเงิน กิจการต้องตัดออกจากงบดุลของกิจการ เม …

การตัดทรัพย์สินออกจากบัญชี บันทึกบัญชี การตัดจําหน่ายสินทรัพย์ ในระบบ gfmis การบันทึกบัญชี ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ อ่านต่อ »

การวัดมูลค่า

การวัดมูลค่า สรุป ทางการบัญชี 9 แนวทาง การรับรู้ หนี้สิน ยุติธรรม ตัวอย่าง ลูกหนี้ แนวคิดเกี่ยวกับ สินทรัพย์ ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา การวัดมูลค่าการวัดมูลค่าและการแสดงรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในงบการเงินการรับรู้ต้นทุนการรับรู้ต้นทุนสิ่งแวดล้อมการรับรู้หนี้สินการรับรู้หนี้ส …

การวัดมูลค่า สรุป ทางการบัญชี 9 แนวทาง การรับรู้ หนี้สิน ยุติธรรม ตัวอย่าง ลูกหนี้ แนวคิดเกี่ยวกับ สินทรัพย์ ภาษาอังกฤษ อ่านต่อ »

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา 2 DEPRECIATION อัตรา เครื่องจักร สูตรวิธีคิด Expense รถยนต์ คอมพิวเตอร์ Excel ตราง อาคาร ภาษาอังกฤษ

ค่าเสื่อมราคา คือ ค่าเสื่อมราคา (Depreciation Expenses) หมายถึง จำนวนเงินที่มูลค่าของสินทรัพย์ถาวร เสื่อมค่าลงอันเนื่องมาจากการใช้งานสินทรัพย์ถาวรนั้น …

ค่าเสื่อมราคา 2 DEPRECIATION อัตรา เครื่องจักร สูตรวิธีคิด Expense รถยนต์ คอมพิวเตอร์ Excel ตราง อาคาร ภาษาอังกฤษ อ่านต่อ »

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ (Inventory) การบัญชีสินค้า 3 วัด มูลค่า คงคลัง ตรวจ สอบ วัตถุดิบ

สินค้าคงเหลือ  Inventory ในการประกอบกิจการใด ๆสถานะความมั่นคงและสภาพคล่องทางการเงินสามารถวัดได้จากสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการ ซึ่งต้องมีจำนวนมากกว่าหน …

สินค้าคงเหลือ (Inventory) การบัญชีสินค้า 3 วัด มูลค่า คงคลัง ตรวจ สอบ วัตถุดิบ อ่านต่อ »

Asset

สินทรัพย์ (Asset) หมุนเวียน บัญชี หนี้สิน 3 ประเภท ส่วนของเจ้าของ ไม่หมุนเวียน ถาวร ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา สินทรัพย์ คือสินทรัพย์ มีอะไรบ้าง ?หมวดสินทรัพย์มีอะไรบ้างคำว่า สินทรัพย์ กับ ทรัพย์สิน ต่างกันอย่างไร?สินทรัพย์ทางการเงินมีอะไรบ้างการบริจาคส …

สินทรัพย์ (Asset) หมุนเวียน บัญชี หนี้สิน 3 ประเภท ส่วนของเจ้าของ ไม่หมุนเวียน ถาวร ภาษาอังกฤษ อ่านต่อ »

สมการบัญชี

สมการบัญชี (Accounting Equation) การบัญชี บัญชี 5 หมวดบัญชี ส่วนของเจ้าของ

สมการบัญชี (Accounting Equation) หมายถึง สมการที่แสดงความสัมพันธ์ของทรัพยากรกิจการ โดยแสดงความสัมพันธ์ 3 ส่วน สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ(ทุน) …

สมการบัญชี (Accounting Equation) การบัญชี บัญชี 5 หมวดบัญชี ส่วนของเจ้าของ อ่านต่อ »

บัญชีต้นทุน

บัญชีต้นทุน 2 แนวคิด ผู้บริหาร การบัญชี กิจการ สูตร Cost Of Goods Sold

เนื้อหา ต้นทุนการบัญชีต้นทุนวัตถุประสงค์ของการทำบัญชี ต้นทุนบทบาทของการทำบัญชี ต้นทุนการบันทึกบัญชี ต้นทุนต้นทุน ต้นทุน คือ จำนวนเงินที่จ่ายไปเพื่อใช้ …

บัญชีต้นทุน 2 แนวคิด ผู้บริหาร การบัญชี กิจการ สูตร Cost Of Goods Sold อ่านต่อ »

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) ตัดจำหน่าย 3 มาตราฐานบัญชี ค่าเสื่อม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างไม่สามารถมองเห็น สัมผัสไม่ได้ แต่สามารถตีราคาให้มีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ เมื่อได …

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) ตัดจำหน่าย 3 มาตราฐานบัญชี ค่าเสื่อม อ่านต่อ »

ค่าซ่อมแซมอาคาร

บัญชีซ่อมแซมอาคารเช่า 2 รายจ่ายฝ่ายทุน เช่า ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ค่าซ่อม

บัญชีซ่อมแซมอาคารเช่า กิจการทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจการบันทึกค่าเช่าอาคารเป็นค่าใช้จ่าย แต่ต่อมากิจการมีการซ่อมแซมอาคาร รายจ่ายดั …

บัญชีซ่อมแซมอาคารเช่า 2 รายจ่ายฝ่ายทุน เช่า ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ค่าซ่อม อ่านต่อ »

Scroll to Top