8 เตรียมตัวก่อนเข้า ตลาดแรงงาน ยุคดิจิทัล ไม่เคยมีใครบอกคุณ?

การเตรียมความพร้อม เข้าสู่ตลาดแรงงาน ความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน และอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ คุณสมบัติของบุคคลที่ตลาดแรงงานต้องการ ด้านการศึกษา ใบงานเรื่อง คุณสมบัติของบุคคลที่ตลาดแรงงานต้องการ ทักษะแรงงาน ข้อใด คือ “soft skills” หรือทักษะในการใช้ชีวิตและการบริหารจัดการ การ เตรียมตัว เข้าสู่ตลาดอาเซียน ทักษะแรงงาน มีกี่ประเภท