2 สะกดคำ อ่านภาษาไทย สระอา คําควบกล้ํา แท้ มีอะไร

การสะกดคำ สะกดตามรูปคำ สะกดโดยสะกดแม่ ก กา ก่อน แล้วจึงสะกดมาตราตัวสะกด คำที่มีสระอยู่หน้าพยัญชนะ ให้สะกดพยัญชนะก่อนสระเสมอ คำที่เป็นสระลดรูปหรือสระเปลี่ยนรูป อาจสะกดได้ดังนี้ คำอักษรควบ อาจสะกดได้ดังนี้ คำอักษรนำ อาจสะกดได้ดังนี้