การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

บทบาทคอมพิวเตอร์

อธิบาย 5 บทบาท ของ คอมพิวเตอร์ ด้าน งาน ธุรกิจ งานสื่อสารโทรคมนาคา ราชการ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา

บทบาทคอมพิวเตอร์ ด้าน งาน ธุรกิจ ปัจจุบันธุรกิจต่างๆได้นำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดทำรายงานต่างๆ และใช้ทำบัญชีกันมากขึ้น ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ก …

อธิบาย 5 บทบาท ของ คอมพิวเตอร์ ด้าน งาน ธุรกิจ งานสื่อสารโทรคมนาคา ราชการ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา อ่านต่อ »

Information technology

เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ส่วน องค์ประกอบ ระบบ สารสนเทศ เทคโนโลยี อุปกรณ์ การประยุกต์ใช้

เนื้อหา เทคโนโลยีสารสนเทศความหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศระบบสารสนเทศองค์ประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศมี 5 ส่วนคือ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศกระบวนการทำ …

เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ส่วน องค์ประกอบ ระบบ สารสนเทศ เทคโนโลยี อุปกรณ์ การประยุกต์ใช้ อ่านต่อ »

Scroll to Top