ส่วนลดการค้า คิด 2 วิธี เงินสด จ่าย หมวดไหน

ตัวอย่างส่วนลดการค้า ส่วนลดการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงื่อนไขส่วนลดการค้า ส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด ส่วนลดการค้า มี vat ไหม ส่วนลดรับ ส่วนลดจ่าย แบบ ฟอร์ม ส่วนลด การค้า การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับส่วนลด วิธีใดเป็นที่นิยมมาก