กฎของโอห์ม กล่าวว่า 2 โอห์ม คือ สูตร ไฟฟ้า

ในหน้านี้ กฎของโอห์มกฎของโอห์มกล่าวไว้ว่าอย่างไรกฎของโอห์ม E คืออะไรกฎของโอห์มรูปใดกฎของโอห์ม กฎของโอห์ม ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้ากับความต้านทาน กล่าวคือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำใด ๆ แปรผันโดยตรงกับความต่างศักย์ (แรงดันไฟฟ้าหรือแรงดันตกคร่อม คือกระแสมีค่ามากหรือน้อยตามความต่างศักย์นั้น) เขียนเป็นสมการได้ว่า (กฎของโอห์ม สูตร) I ∝ V และกระแสไฟฟ้าจะแปรผกผันกับความต้านทานระหว่างสองจุดนั้น(คือถ้าความต้านทานมากจะทำให้กระแสไหลผ่านน้อย, ถ้าความต้านทานน้อย …

กฎของโอห์ม กล่าวว่า 2 โอห์ม คือ สูตร ไฟฟ้า Read More »