Product Design 2

การออกแบบ 4 Product Design สินค้า หมายถึง อะไร

Click to rate this post!
[Total: 25 Average: 5]

Product Design

 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

 

ความคิดสร้างสรรค์วเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การออกแบบแก้วน้ำให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า เป็นต้น ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม คือเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ ยังไม่มีใช้แพร่หลายในประเทศหรือยังไม่ได้เปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร หรือไม่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว

 

Product Design 3

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะ 2 ประการ คือ

  1. ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
  2. ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใหม่

                พ.ร.บ.สิทธิบัตร ไม่ได้ให้คำนิยามไว้โดยตรงว่ากาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่คืออะไร หรือมีลักษณะอย่างไร เพียงแต่ระบุถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถือว่าเป็น

การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ไว้ 4 ประเภทดังนี้

แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้ว

                1.แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้ว คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือ มีการใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างแพร่หลายอยู่แล้วในประเทศก่อนวันขอรับสิทธิบัตร ตัวอย่างเช่น ผู้ออกแบบได้นำผลิตภัณฑ์นั้นไปผลิตผลิตภัณฑ์และวางขายจำหน่ายก่อนที่จะยื่นขอรับสิทธิบัตร ก็ถือว่าไม่ใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้

แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพ

                2.แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพ สาระสำคัญ หรือรายละเอียดในเอกสาร หรือ สิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร ถือว่าไม่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยวิธีในลักษณะอื่น เช่น การนำแบบผลิตภัณฑ์ออกแสดงในนิทรรศการ หรือการประชุมการวิชาการ เป็นต้น

แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการประกาศโฆษณามาก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

                3.แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการประกาศโฆษณามาก่อนวันขอรับสิทธิบัตร คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย และได้มีการพิมพ์ประกาศโฆษณาแล้วกฎหมายถือว่าไม่ใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์

                4.แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ประเภทที่ (1)-(3) มากจนเห็นได้ว่าเป็นการเลียนแบบ คือแบบผลิตภัณฑ์ที่แม้จะไม่เหมือนกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วทุกกประการ แต่มีสาระสำคัญเหมือนหรือคล้ายกันมากให้ถือว่าไม่ใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่หลักเกณฑ์นี้คล้ายกับหลักเกณฑ์ในเรื่องขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้

 

คำค้น : คือ sketching sketches sketch sketch system คือ การ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ poster poster process of process catalog packaging system packaging idea sketch drawing and development ideas for design thinking in engineering idea innovation stages of ideas engineer ฝึกงาน innovation in engineering ตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ idea bad concepts innovative concept industrial สมัครงาน portfolio concept thinking presentation engineer iot company companies ireland digital courses best mood board websites

ขอบคุณที่มา:ipthailand.go.th/th/gi-012/item/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-product-design.html วันพุธ, 27 เมษายน 2565

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ปก 5 วิธีรักษาอาการ

รักษาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ของนักกีฬา ฟื้นฟู

รักษาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ การฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬา การฟื้นฟูสุขภาพ สาธารณสุข การบาดเจ็บของ กล้าม เนื้อ และกระดูก การดูแลผู้ป่วย Stroke ระยะฟื้นฟู การฟื้นฟูสุขภาพ มีอะไรบ้าง การรักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ได้แก่
4m

4m วิเคราะห์ หลักการ จัด บริหาร Management

4m คือ หลักการบริหาร 4m 4m management การ วิเคราะห์ 4m 3m คือ Management คือ แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ ทฤษฎี 4 M เป็นของใคร หลักการ บริหาร 4m ปัจจัย

ประโยคภาษาอังกฤษสามารถใช้ในการพูดหรือเขียนเพื่อสื่อความหมายอะไรได้บ้าง?

ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร ในชีวิต ประ จํา วัน ประโยคภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจําวัน 500 ประโยคภาษาอังกฤษ ใช้ ในชีวิตประจําวัน ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงาน สํานวนภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ ถามตอบ บทสนทนาภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจําวัน ประโยคภาษาอังกฤษในออฟฟิศ ใกล้ฉัน ออนไลน์
คำคมชีวิต

คำคมชีวิต สู้ชีวิต คิดบวก 7 สั้นๆ กินใจ พลังชีวิต

คําคมสู้ชีวิต คิดบวก คํา-คม-สั้น-ๆ-กินใจ แคปชั่นพลังชีวิต คําคมสั้นๆ ความหมายดีๆ ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน คําคมสู้ชีวิต ฮาๆ คํา คมชีวิต ต้องสู้ คําคมชีวิต สั้นๆ
ปก ฝันว่าเข้าไปในถ้ำ

ฝันว่าเข้าไปในถ้ำ 7 เลขเด็ด สว่าง ศักดิ์สิทธิ์

ฝัน ว่า เข้าไป ในถ้ำ เลข ฝันเห็นถ้ำ สว่าง ฝันว่าไปไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในถ้ำ ฝันเห็นถ้ำ สวยงาม ฝันเห็นถ้ำ โบราณ ฝันว่า ได้ไปในถ้ำ พญานาค ฝันว่า เข้าไป ในถ้ำมืด ฝันว่า เดินออกจากถ้ำ

ประโยคคืออะไร?

ประโยคประกอบด้วยอะไรบ้าง ประโยคคืออะไร ภาษาไทย ประโยค มี 2 ภาค คือ ประโยค ตัวอย่าง ประโยคมีกี่ชนิด ประโยคสามัญคือ ประโยคกริยา โครงสร้างประโยคภาษาไทย ใกล้ฉัน ออนไลน์

สมการใดที่ใช้ในการคำนวณปริมาตรของทรงกระบอก?

ปริมาตรทรงกระบอก โปรแกรมหาปริมาตรทรงกระบอก สูตรหาปริมาตรทรงกระบอก ลิตร สูตรปริมาตรทรงกระบอกกลวง โจทย์ปริมาตรทรงกระบอก สูตรหาปริมาตรทรงกระบอกแนวนอน คำนวณปริมาตร น้ำมัน ถัง กลม ปริมาตรทรงกระบอก หน่วย ใกล้ฉัน ออนไลน์
อาชีพต่างๆ

50 อาชีพ ต่างๆ รวม ทั้งหมด มีอะไรบ้าง !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ

Leave a Comment

Scroll to Top