5 เครื่องหมาย “วรรคสร้าง” มีหน้าที่อะไรในการเขียนภาษาไทย?

เครื่องหมาย วรรคสร้าง
ไม่ถูกต้อง ภาษาอังกฤษ อย่างใกล้ที่สุด หมายความว่า ตรองไม่ออก หมายความว่า มี อะไร ต้อง แก้ไข ไหม ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง ภาษาอังกฤษ บทสนทนา ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ ต่างๆ ผิดปกติ ภาษาอังกฤษ ภาษาที่ เพราะ ที่สุดในโลก ใกล้ฉัน ออนไลน์
Click to rate this post!
[Total: 108 Average: 5]

เครื่องหมาย “วรรคสร้าง” มีหน้าที่อะไรในการเขียนภาษาไทย?

เครื่องหมาย “วรรคสร้าง” (|) ในภาษาไทยมีหน้าที่สำคัญในการเขียนและการแสดงความหมาย ซึ่งประกอบด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังนี้

 1. แบ่งวรรค เครื่องหมาย “วรรคสร้าง” ใช้ในการแบ่งข้อความหรือประโยคออกเป็นวรรค เพื่อทำให้ข้อความมีความกระชับและอ่านง่ายมากขึ้น แต่ละวรรคมักมีเนื้อหาหรือความเกี่ยวข้องกัน.

 2. แสดงการเริ่มต้นข้อความใหม่ เครื่องหมายนี้ถูกใช้เมื่อเริ่มข้อความหรือประโยคใหม่หลังจากการจบข้อความหรือประโยคก่อนหน้า ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านรู้ว่ามีการเริ่มต้นข้อความใหม่.

 3. แสดงการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือส่วนต่าง ๆ ในข้อความ เครื่องหมาย “วรรคสร้าง” สามารถใช้ในการแสดงการเปลี่ยนแปลงหัวข้อหรือส่วนต่าง ๆ ในข้อความ เช่น การเริ่มหัวข้อใหม่, การเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ถูกพูดถึง, หรือการเปลี่ยนแปลงความคิดเรื่องใด ๆ.

 4. ช่วยในการแสดงความหมาย เครื่องหมาย “วรรคสร้าง” ช่วยในการแบ่งประโยคออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่มีความหมายเฉพาะ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจข้อความได้ง่ายขึ้น.

 5. การใช้ในกระทู้ เครื่องหมาย “วรรคสร้าง” มักถูกใช้ในกระทู้บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเพื่อแยกแต่ละความเห็นหรือข้อความจากผู้ใช้คนอื่น เพื่อสร้างความชัดเจนและความเรียบร้อยในการอ่านและตอบกลับ.

ดังนั้น เครื่องหมาย “วรรคสร้าง” มีหน้าที่สำคัญในการเขียนและการแสดงความหมายในภาษาไทยและช่วยให้ข้อความเป็นระเบียบและมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้อ่าน.

ตัวอย่างการใช้เครื่องหมาย “วรรคสร้าง” (|) ในภาษาไทย

 1. แบ่งประโยค

  • วันนี้คนเยอะมาก | หมู่บ้านเต็มไปด้วยคนที่มาเยี่ยมชมงานสวน.
 2. เริ่มต้นข้อความใหม่

  • สวัสดีครับ | ขอบคุณที่มาเข้าร่วมงานสัมมนาวันนี้.
 3. การเปลี่ยนแปลงหัวข้อ

  • เราจะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก่อน | ต่อมาเราจะพูดถึงกระแสการตลาด.
 4. การใช้ในกระทู้

  • โพสต์ใหม่ | มีคำถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย.
 5. แสดงความหมาย

  • ทุกวันหลังเรียนจบ | เด็กๆ ชอบเล่นกันที่สนามเด็ก.

ในทุกกรณีข้างต้น เครื่องหมาย “วรรคสร้าง” (|) มีบทบาทในการแบ่งข้อความเป็นชิ้นย่อย ๆ ที่มีความหมายเฉพาะ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและอ่านข้อความได้ดีขึ้นและเรียบร้อยมากขึ้น.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

15+ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ รูป ประกอบ แผนที่ ประโยชน์ อะไร?

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 10 ชนิด เครื่องมือทางภูมิศาสตร์หมายถึง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และ ประโยชน์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้าง วิธีใช้ เฉลยใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สรุป เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 20 ชนิด เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
Payment Gateway

5 Payment Gateway ในไทย ตรวจสอบอนุมัติเงิน ที่ไม่มีใครรู้?

payment gateway ธนาคารกรุงเทพ payment gateway กสิกรไทย ข้อเสีย payment gateway payment gateway กรุงไทย payment gateway เจ้าไหนดี ยกเลิก payment gateway ธนาคารกรุงเทพ payment gateway ในไทย Payment Gateway SCB

5 บทบาท สื่อสารมวลชน การสร้างสังคม การเปลี่ยนแปลง อย่างฮา!

สื่อ มีบทบาท สำคัญ อย่างไร ต่อ สถานการณ์ ในปัจจุบัน บทบาทของผู้สื่อข่าวในสังคม ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน สื่อมวลชน ข้อดี ข้อเสีย สถาบันสื่อสารมวลชน บทบาทหน้าที่ สถาบันสื่อสารมวลชน สรุป นักสื่อสารมวลชน คือ คุณสมบัติของสื่อมวลชน ภาพยนตร์
สมุดบัญชีทำเอง

7 eXcel สมุดบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีครัวเรือน ง่ายๆ ครบถ้วน

ไฟล์สมุดรายรับรายจ่าย สมุดรายรับรายจ่าย ทําเอง สมุดบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน สมุดบัญชีรายรับรายจ่ายร้านค้า สมุดบัญชีรายรับรายจ่าย excel ตัวอย่างสมุดบัญชีรายรับรายจ่าย สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย doc สมุดบัญชีรายรับรายจ่าย pdf

5 อริยสัจ กับการปฏิบัติอย่างมีสติ อบรมสมาธิ เน้นความสำคัญ?

อริยสัจ 4 ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน อริยสัจ 4 สอนให้แก้ปัญหาอย่างไร อริยสัจ 4 ประโยชน์ต่อ ตนเอง ตัวอย่างการแก้ปัญหาด้วยอริยสัจ 4 หลักธรรมในการพัฒนาตนเอง ของศาสนาพุทธ นักเรียน มี ขั้น ตอน ในการฝึกหัดอบรม และ พึ่งตนเองตาม หลักการ ของ พระพุทธ ศาสนา อย่างไร บ้าง อริยสัจ 4 คือ การพัฒนาตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา 4 ด้าน ใกล้ฉัน ออนไลน์
ใบเสนอราคา1

QUOTATION ใบเสนอราคา 2 อังกฤษ มี ตัวอย่าง นำไปใช้ แบบง่ายๆ?

ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา คือ แบบฟอร์มใบเสนอราคา ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา ทำได้หรือไม่ ทำใบเสนอราคา ตัวอย่างใบเสนอราคา

7 เรนเจอร์ พัดลม เป็น ส่วนประกอบที่ใช้ ทำอะไรในไฟฉายบางรุ่น?

วัสดุ ของพัดลม มี อะไร บ้าง โครงสร้าง ส่วนประกอบ ของพัดลม กลไกพัดลมมีอะไรบ้าง ส่วนประกอบพัดลม hatari สมบัติของวัสดุพัดลม กระบวนการของพัดลม ประโยชน์ของพัดลม ส่วนประกอบของพัดลมตั้งโต๊ะ ออนไลน์
ทักษะทางวิทยาศาสตร์

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ••13•• จำง่ายๆ คืออะไร?

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 14 ทักษะ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คือ นักวิทยาศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา คุณสมบัติของนักวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ คือ

Leave a Comment

Scroll to Top