• รับทำบัญชี
  • รับจดทะเบียนบริษัท
  • ยื่นแบบ ภงด.53 ภงด.50 ภงด.51
  • ยื่นแบบ ภงด.3 ภงด.1
  • แบบภพ30 ภงด90 ภงด91
  • บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป
  • ตรวจสอบบัญชี เช็ค/ถามภาษี
  • ปรึกษาการเสียภาษีที่ถูกต้อง
  • ตรวจสอบเงินสมทบประกันสังคม
  • ยื่นภาษี ติดต่อสรรพากร
  • จัดทำ strock สินค้า
Click to rate this post!
[Total: 10775 Average: 5]
4

Pang pond

ปังปอน เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ และ ตัวแทนสรรพากร เปิดให้บริการมาแล้ว กว่า 20 ปี โทร 081-931-8341

Untitled 94
Untitled 96

รับทำบัญชี

บริษัท ปังปอน จำกัด เปิดให้บริการผู้ประกอบการที่ต้องการจัดทำบัญชี ให้ความสำคัญกับ การทำบัญชี และภาษี อย่างถูกต้อง หรือ ผู้ประกอบการที่เปิดกิจการใหม่ ไม่ว่าจะเป็น งานบริการ งานซื้อมาขายไป ขายของออนไลน์ ให้เราดูแล

บทความ

เยียวยา 5000

สรุป เราไม่ทิ้งกัน เฟส 3 เราไม่ทิ้งกันล่าสุด เราไม่ทิ้งกันลงทะเบียนใหม่ เราไม่ทิ้งกันรอบ 2

สรุปมาตรการเราไม่ทิ้งกัน สรุปมาตรการเราไม่ทิ้งกันที่ผ่านมา ประเด็นปัญหา ..แล้วยังมีโครงการเราไม่ทิ้งกันต่ออีกหรือไม่ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด …
อ่านเพิ่มเติม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างหมายเหตุประกอบงบการเงิน npaes หมายเหตุประกอบงบการเงิน 2563 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน Notes To Financial Statement คืออะไร คำว่าหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นภาษาทางบัญชีมาจากคำว่า Notes To Financial Statement คือว …
อ่านเพิ่มเติม

ii/hnw/mtn คือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน คือ หุ้นสามัญ คือ ตราสารหนี้ คือ

หุ้นกู้และการออกหุ้นกู้และการลงทุนซื้อหุ้นกู้ในทางบัญชี การดำเนินธุรกิจของบริษัทจำกัดนั้น บางครั้งบริษัทอาจมีความขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจกา …
อ่านเพิ่มเติม
ธุรกิจ startup

ธุรกิจ startup คืออะไร ที่ประสบความสําเร็จในไทย ที่น่าสนใจ 2021 ต่างประเทศ ธุรกิจสตาร์ทอัพ ลักษณะ ปัจจุบัน อนาคต เจ้าของธุรกิจ

ธุรกิจ startup เจาะลึกแนวคิดธุรกิจ startup ธุรกิจแนวใหม่ที่กำลังมาแรง เชื่อว่าหลายคนคงมีความสับสนว่าธุรกิจ Start Up นั้นก็คือธุรกิจ SME ใช่ไหม ก็ต้องบ …
อ่านเพิ่มเติม

4

บริษัท ปังปอน จำกัด
เลขที่ 47/103 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.081-931-8341

Copyright © 2021 Powered by บริษัท ปังปอน จำกัด

4.1
Scroll to Top