วัดอักโขชัยคีรี

0
62


เวลาเปิดบริการ 07.00 – 17.00
ตั้งอยู่จังหวัด ลำปาง

จุดเด่นของวัดนี้คือปรากฏการณ์เงาสะท้อนพระธาตุเจดีย์เป็นภาพสีเช่นเดียวกับวัดพระธาตุจอมปิง และเงาพระธาตุเจดีย์นั้นจะปรากฏอยู่ที่เดิมตลอดทั้งวัน ตราบใดที่ยังมีแสงส่องสว่าง นอกจากนี้ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่เรียกว่า "พระศากยมุณีคีรีอักโข"ซึ่งมีความสูง

5 วา 2 ศอก เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวแจ้ห่มให้ความเคารพศรัทธามาก หากใครสนใจศิลปะท้องถิ่น ยังมีสัตภัณฑ์ไม่ไผ่พุทธศตวรรษที่ 25 สำหรับจุดธูปเทียนบูชาพระประธานและธรรมมาสน์ไม้ไผ่ศิลปะล้านนาซึ่งสามารถชมได้ที่หลังวิหารชมเงา วิหารเปิดเวลา 07.00-17.00 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.