วัดท่าฟ้าใต้

0
96


เวลาเปิดบริการ 08.00 – 16.00
ตั้งอยู่จังหวัด พะเยา

เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2311 โดยครูธรรมเสนาและพ่อเฒ่าแสนอัฐิ ผู้นำชาวไทลื้อ ซึ่งอพยพมาจากสิบสองปันนา สิ่งที่น่าสนใจของวัดท่าฟ้าใต้ ได้แก่

วิหารเป็นศิลปะไทลื้อ รูปร่างทรงเตี้ยก่อด้วยอิฐถือปูน หลังคาสามชั้นมุงด้วยแป้นเกล็ด ชั้นที่ 1 เป็นแบบปั้นหยา ครอบวิหารทั้ง 4 ด้าน ชั้นที่ 2-3 ทรงแบบปราสาท มีหน้าบันทางด้านทิศตะวันตก มีหลังคากันสาดรับทั้งสองด้าน

พระประธานที่อัญเชิญมาจากสิบสองปันนา เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้ประดู่ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 117.5 เซนติเมตร สูง 227.5 เซนติเมตร โดยประดิษฐานบนฐานชุกชีทรงสี่เหลี่ยม ย่อมุมศิลปะไทลื้อซึ่งประดับด้วยลายปูนปั้นรูปเครือเถาลงรักปิดทอง ประดับกระจก

แท่นธรรมาสน์ที่มีลักษณะคล้ายมณฑปหรือปราสาท ฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมยี่สิบชั้นประดับลายปูนปั้น รูปเครือเถาและสัตว์ต่าง ๆ เช่น กวาง ช้าง ม้า นกยูง ลักษณะเด่น คือ ลวดลายดอกไม้ที่แพรวพราวไปด้วยกระจกประดับหลากสี 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.