ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

0
52


เวลาเปิดบริการ 08.30 – 16.30
ตั้งอยู่จังหวัด สมุทรสาคร

          ศูนย์การเรียนรู้ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมๆกับการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยภายในศูนย์แห่งนี้มีฐานการเรียนรู้ มากถึง 15 ฐานการเรียนรู้ด้วยกัน อาทิเช่น ฐานการเรียนรู้การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีการจัดแสดงหลักทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆ ที่ดูราวกับมายากลสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเด็กๆ ต่อด้วยฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศ ที่จะมีวิทยากรคอยบรรยายและมีนิทรรศการเกี่ยวกับกาแล็กซีและจักรวาลเหล่านี้เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการประดิษฐ์และแข่งขันจรวดขวดน้ำ การประดิษฐ์ว่าวเตตระฮีดรอน ส่วนใครที่อยากรู้กันอย่างเต็มอิ่ม ที่ศูนย์ฯ ยังมีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์หลากหลายรูปแบบ เช่น ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ 3 วัน 2 คืน ค่ายสิ่งประดิษฐ์ 3 วัน 2 คืน ค่ายพลังงาน 2 วัน 1 คืน เป็นต้น

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-452122, 034-452126-7  หรือเว็บไซต์ http://www.scissk.net

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.