วัดเอกเชิงแส

0
69


เวลาเปิดบริการ 08.00 – 17.00
ตั้งอยู่จังหวัด สงขลา

          วัดโบราณวัดหนึ่งในสงขลาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานแห่งนี้ มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ “หลวงพ่อเดิม” อันเป็นพระประธานในพระอุโบสถ รวมทั้งรอยพระพุทธบาทจำลองทำจากไม้แกะสลักที่มีความกว้าง 80 เซนติเมตร และยาว 120 เซนติเมตร ซึ่งลอยน้ำมาพร้อมกับหลวงพ่อเดิม ความเก่าแก่ของวัดเอกเชิงแสนั้น กล่าวกันว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2100 หากถูกทิ้งร้างให้มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม อย่างไรก็ตาม ด้วยวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเดิม อันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน ที่นิยมมากราบไหว้บูชาเพื่อให้ประสบความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ ระยะหลังวัดเอกเชิงแสจึงได้รับการพัฒนาเสนาสนะต่าง ๆ มีการขยายพื้นที่วัดและปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบให้ร่มรื่นสวยงาม นอกจากนี้บทบาทของวัดเอกฯ ในปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสำหรับพุทธศาสนิกชน ซึ่งมีโครงการปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติธรรมตามหลักการทางพุทธศาสนา ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา

ที่ตั้ง : เลขที่ 12 หมู่ 3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.