วัดเขื่อนแดง

0
59


เวลาเปิดบริการ 08.30 – 16.30
ตั้งอยู่จังหวัด นครสวรรค์

วัดเขื่อนแดงเป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นของสมัยกรุงศรีอยุธยา คือราวพ.ศ.1925 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ.2459 ความเป็นมาของการสร้างวัดแห่งนี้ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า มีคหบดีตระกูลหนึ่งที่มีภรรยา 2 คน ต่างคนต่างก็มีบุตรชาย และเมื่ออายุครบบวชก็ได้สร้างวัดขึ้นมา โดยภรรยาคนหนึ่งสร้างวัดชื่อ "วัดฉิมพลียางโทน" อยู่ทางทิศใต้ ส่วนภรรยาอีกคนหนึ่งสร้าง "วัดเขื่อนแดง" หรือ "วัดศรีสุวรรณ” อีกทั้งวัดนี้ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "วัดตะแลงแกง" เนื่องจากเคยเป็นที่กักขังและประหารนักโทษมาก่อน วัดเขื่อนแดงนั้นเดิมทีเป็นวัดร้างทรุดโทรม และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อคราวสงครามมหาเอเชียบูรพา ในปีพ.ศ.2485 ที่ทหารได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการยุทธภูมิชั่วคราวและเป็นที่ตั้งค่ายนครสวรรค์ ความน่าสนใจของวัดนี้อยู่ที่ศาลาหน้าวัดซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จฯ มาประทับเพื่อพิจารณาคดีตามคำปรึกษา ของศาลทหาร ในคราวเสด็จประพาสต้นเมืองนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2449 (ร.ศ.125) ต่อมาพระองค์ได้ส่งพระราชโอรสพระนามว่า “พระองค์เจ้าจิรประวัติ” ไปศึกษาด้านวิชาทหารในต่างประเทศ ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านการทหาร เมื่อกลับมา ก็ได้รับตำแหน่งเสนาธิการทหารบกคนแรก ที่ค่ายนครสวรรค์แห่งนี้ ซึ่งภายหลังได้ย้ายไปตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อปี พ.ศ. 2485 และตั้งชื่อใหม่ว่า “ค่ายจิรประวัติ” เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่บุคคลสำคัญท่านนี้ 

 

เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

สอบถามรายละเอียดโทร. +66 5651 4982

 

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.