ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

0
65


เวลาเปิดบริการ 08.00 – 16.30
ตั้งอยู่จังหวัด ยะลา

          จังหวัดยะลาได้รับยกย่องว่าเป็นจังหวัดที่มีการวางผังเมืองแบบใยแมงมุมสวยที่สุดของเมืองไทย โดยมีลักษณะเป็นวงเวียนซ้อนกันเป็นชั้น แบ่งการวางเป็นสถานที่ราชการ บ้านเรือนของประชาชน อย่างเป็นลำดับ และถนนทุกสายจากต่างอำเภอที่มาบรรจบกันนั้น จะสิ้นสุด ณ ศูนย์กลางเมือง ซึ่งหากดูจากภาพถ่ายทางอากาศ ของเมืองยะลา จะพบว่าตรงใจกลางผังเมืองนั้น คือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยะลานั่นเอง โดยศาลหลักเมืองของยะลามีลักษณะเสาเป็นแท่งกลม วัดโดยรอบได้ 105 เซนติเมตร ตัวเสาวางอยู่บนฐานที่มีลักษณะกลมเช่นกัน โดยแกะสลักลวดลายแบบไทยแล้วลงรักปิดทองรอบฐานชั้นบน พื้นที่ตรงกลางแกะสลักเป็นรูปนักรบโบราณถือโล่และดาบ ซึ่งเชื่อว่าเป็นวิญญาณของแม่ทัพคนหนึ่งของพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับยอดเสาหลักเมืองนั้น แกะเป็นรูปพระพรหม 4 หน้า ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ยอดเสาหลักเมืองให้เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 และนับแต่นั้นมาที่แห่งนี้ก็กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจ ชาวยะลาไปในที่สุด และหลังจากสักการะหลักเมืองกันแล้ว อย่าลืมเดินเล่นรอบ ๆ ตัวอาคารจัตรมุข ที่สร้างเป็นสวนสาธารณะที่มีความร่มรื่น สวยงาม ด้านหนึ่งเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ มีปลาชุกชุม และนักท่องเที่ยว สามารถให้อาหารปลาได้ นอกจากนี้ทางจังหวัดยะลาจะจัดงานฉลองสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มีการออกร้าน ของหน่วยราชการต่าง ๆ การแสดงสินค้าและงานอาชีพมากมายตลอดแนววงเวียนของศาลหลักเมือง และยังมีมหรสพที่น่าสนใจให้ชมกันตลอดทั้ง 7 วัน 7 คืน ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายนของทุกปี

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ถนนพิพิธภักดี หน้าศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดยะลา

แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้ถ้ำเอราวัณ
บทความถัดไปภูทอก

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.