วัดชัยมงคล

0
48


เวลาเปิดบริการ 07.00 – 17.00
ตั้งอยู่จังหวัด อ่างทอง

วัดชัยมงคล สร้างราวปี พ.ศ. 2400 หรือปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2525 ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นอย่างทันสมัย โดยนำเอาศิลปะสมัยใหม่มาผสมผสาน เช่น การใช้สีสะท้อนเสียงการเขียนแบบเหมือนจริง การให้น้ำหนักสีอ่อนและเข้ม บนผนังเหนือหน้าต่างเขียนภาพเทพชุมนุมเพียงแถวเดียว ในขณะที่ผนังตรงข้ามองค์พระประธาน เขียนภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนพุทธบัลลังก์แทนภาพมารผจญ

นอกจากนี้ ที่ศาลาการเปรียญของวัดชัยมงคลนั้น ทางพระครูวิเศษชัยวัฒน์ เจ้าอาวาส ได้สร้างศาลาการเปรียญที่สูง 3 ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขึ้นลงมานานหลายปี บริเวณชั้นล่างใช้ประกอบพิธีทางศาสนา ส่วนชั้น 2 ใช้ฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐานฐาน พร้อมห้องรับรองสำหรับพระและญาติโยมผู้มาปฏิบัติธรรม ชั้นบนสุดใช้สำหรับประชุมคณะสงฆ์ ประดับประดาไปด้วยภาพจิตรกรรมที่สวยงามน่าประทับใจ

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.