วัดจุฬามณี

0
40


เวลาเปิดบริการ 08.00 – 17.00
ตั้งอยู่จังหวัด อ่างทอง

หนึ่งในสถานที่ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยนั้นก็คือ วัด โดยเฉพาะวัดในจังหวัดอ่างทองถึงแม้จะมีมากมาย แต่วัดสำคัญที่คุณไม่ควรพลาดแก่การเยี่ยมชมและสักการะ ก็คือ วัดจุฬามณี ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองอ่างทอง สันนิษฐานว่าสร้างหลังเสียกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ.2310 โดยพระภิกษุรูปหนึ่งที่หนีภัยพม่ากลับมาได้ เป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้น

วัดมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา โดยเฉพาะการเจาะช่องโค้งแหลม ส่วนเจดีย์คาดว่าสร้างในยุคหลัง เมื่อคนไทยได้รับอิทธิพลตะวันตกและจีนซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองอ่างทองหรือ 38 เมตร ศาลาการเปรียญสร้างด้วยไม้ สมัยรัชกาลที่ 5 สร้างเป็นแบบหลังคาลดระดับไม่มีการตกฝ้าเพดาน ทำให้เห็นโครงสร้างที่สลับซับซ้อนแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของช่างพื้นบ้านในอดีต ในการแก้ไขปัญหาระบบโครงสร้างของศาลาที่มีขนาดใหญ่และกว้าง แต่โครงสร้างใช้ไม้ขนาดเล็กกว่าศาลาทั่วไป นับเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ไม้ที่ขนาดยาวธรรมดาแต่ทำศาลาที่มีขนาดใหญ่ได้สัดส่วนงดงามควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ นอกเหนือจากนี้ สถาปัตยกรรมโบราณต่าง ๆ ภายในวัด กรมศิลปากรได้ขึ้นเป็นทะเบียนโบราณสถานเรียบร้อยแล้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.