บ้านควายไทย

0
100


เวลาเปิดบริการ 09.00 – 17.00
ตั้งอยู่จังหวัด เชียงใหม่

ที่นี่คือบ้านที่รวบรวมเรื่องราววิถีชีวิตที่ผูกพันกันระหว่างควายกับคนไทยซึ่งมีมาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตกาล ซึ่งควายไม่เพียงเป็นแรงงานหลักในการทำเกษตรกรรมเท่านั้น หากยังเป็นเสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวที่มี ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าชีวิตคนคนหนึ่งเลยทีเดียว แม้ปัจจุบันการใช้แรงงานจากควายเริ่มลดน้อยลง เพราะถูกเครื่องจักรเข้ามาแทนที่ วิถีชนบทไทยค่อยๆ เลือนหายไปตามกระแสธารแห่งกาลเวลา แต่บ้านควายไทยแห่งนี้ก็ยังคงพยายามรักษาและรวบรวมเรื่องราวเหล่านั้นไม่ให้สูญหาย โดยที่นี่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 20 ไร่ ภายในจัดแสดงวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวนาภาคเหนือ และมีการแสดงของควายและการดำเนินชีวิตชาวนาที่ใช้ควาย ในการทำงานต่างๆ เช่น หีบอ้อย ฉุดรหัสวิดน้ำ ฯลฯ พร้อมกับการสาธิตขึ้นขี่หลังควาย เล่นดนตรีบนหลังควาย

ส่วนบริเวณลานกลางแจ้งนั้นเป็นลานสาธิตสำหรับการปลูกข้าว โดยแสดงขั้นตอนตั้งแต่ดำนา ไถนา หว่าน ฝัดข้าว นวดข้าว ตำข้าว จนกลายเป็นข้าวสารพร้อมหุง และยังมีบ้านจำลองของชาวนาไทยให้คุณได้ชมยุ้งข้าว วิถีชีวิตของชาวนา และทริปเดินชมบ้านควายไทยนี้จะถูกปิดท้ายด้วยการแข่งขันวิ่งควายที่น่าสนุกสนาน

ที่ตั้ง : เลขที่ 300/2 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. และจะมีการแสดงวันละห้ารอบ เวลา 08.00, 09.00, 10.00, 14.00 และ 15.00 น. รอบละประมาณ 40 นาที สำหรับค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท หากนักท่องเที่ยวสนใจขี่ควาย ราคาคนละ 80 บาท ด้านหน้ามีร้านอาหารไทยพื้นเมือง และอาหารตามสั่ง กรณีที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ ควรติดต่อล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ที่โทร.0 5330 1628

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.