วัดพระบรมธาตุ

0
121


เวลาเปิดบริการ 08.00 – 16.30
ตั้งอยู่จังหวัด ตาก

จัดเป็นวัดเก่าแก่ที่ผ่านการปฏิสังขรณ์หลายครั้ง โดยไฮไลท์ที่น่าชมภายในวัดนี้ ได้แก่ อุโบสถซึ่งมีประตูไม้แกะสลักสวยงาม หน้าบันและจั่วเป็นไม้ ส่วนหน้าต่างแกะสลักเป็นพุทธประวัติปิดทอง หัวบันไดเป็นนาค ขณะเดียวกันวิหารของวัดซึ่งเป็นวิหารเก่านั้นมีเพดานสูง 2 ชั้น โดยมีช่องลมอยู่โดยรอบ จึงทำให้อากาศภายในเย็นสบายเหมาะสำหรับนั่งเจริญสติภาวนาวิหารแห่งนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองที่มีพุทธศิลป์งดงามยิ่ง

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.