วัดราชปักษี(นก)

0
148


เวลาเปิดบริการ 07.00 – 17.00
ตั้งอยู่จังหวัด อ่างทอง

หากมาเยือนวัดแห่งนี้ คุณจะได้พบกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากมาย โดยเฉพาะพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ (พระนอน) ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี มีลักษณะคล้ายพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกแต่ขนาดย่อมกว่าเล็กน้อย สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยา เดิมองค์พระชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก ปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ และยังมีพระพุทธรูปสร้างสมัยพระเจ้าทรงธรรมราว พ.ศ.2163 เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาเมื่อใกล้จะพังลงน้ำ พระมหาวิเชียร ขันนาค พร้อมด้วยพุทธบริษัทได้ช่วยกันเลื่อนเข้ามาประดิษฐานไว้ ณ ที่ปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 2490 ภายหลังได้ชักชวนกันสร้างพระวิหารจนแล้วเสร็จ จึงทำการฉลองเมื่อปี พ.ศ. 2502 นอกจากนี้  ด้วยเหตุที่ผ่านอุปสรรคทั้งหลายมาได้ อย่างราบรื่นตลอดมา จึงพร้อมใจกันถวายพระนามนิมิตว่า “ พระรอดวชิรโมลี ” เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของเหล่าเทวดาและมนุษย์ตลอดกาล 5,000 พรรษา

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.