วัดถ้ำพรสวรรค์

0
128


เวลาเปิดบริการ 07.00 – 17.00
ตั้งอยู่จังหวัด นครสวรรค์

ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้อยู่ที่ถ้ำพรสวรรค์ ซึ่งเป็นที่บรรจุสังขารพระครูนิมิตสิทธิการ หรือหลวงพ่อเป้า เขมกาโม บุคคลที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเข้ามากราบสักการะ  โดยภายในถ้ำแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกัน กล่าวคือ ส่วนแรกเป็นห้องเล็กๆ และส่วนที่สองเป็นห้องใหญ่ขึ้นที่มีพระพุทธรูปวางอยู่มากมาย ภายในถ้ำมีน้ำตกจำลอง วางสระน้ำไว้ตรงกลาง และติดตั้งระบบไฟฟ้าประปาอย่างพร้อมูล บรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง 

 

วัดนี้มีที่มา

เดิมทีถ้ำพรสวรรค์เป็นถ้ำรกร้างกลางป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ ในปี พ.ศ.2507 พระครูนิมิตสิทธิการ หรือ หลวงพ่อเป้า เขมกาโม ได้มาจำพรรษาที่บริเวณถ้ำเขาตะบองนาค และมีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาช่วยกันปรับปรุงภายในถ้ำและนอกถ้ำ พร้อมกับบริจาคจตุปัจจัย หลวงพ่อจึงได้นำมาใช้ในการพัฒนาถ้ำและสร้างถาวรวัตถุ โดยเริ่มจากการสร้างบ่อน้ำ บันไดทางเข้าถ้ำ สร้างกุฏิ โบสถ์ ศาลา และในปี พ.ศ.2537 พระสมพงษ์ ทองแฉล้ม (พระครูใบฎีกา สมพงษ์ กิตติสจโจ) ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดโดยมีการเทพื้นปูหินอ่อนเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด พร้อมกับจัดประเพณีลอยกระทงในถ้ำโดยใช้วัสดุธรรมชาติ และมีการจัดกิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นประจำทุกปี

 

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.