วัดกรุณา

0
143


เวลาเปิดบริการ 08.00 – 17.00
ตั้งอยู่จังหวัด ชัยนาท

      ใครที่มายังวัดแห่งนี้ พลาดไม่ได้ที่จะต้องไปกราบไหว้สักการะพระพุทธมหาศิลาหรือหลวงพ่อหินใหญ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชัยนาทให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นพระพุทธรูปศิลาทรายสีนวล อ่อนขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยนาทเลยก็ว่าได้ โดยสันนิษฐานว่าสร้างในอยุธยาตอนต้น ว่ากันว่าวิหารหลวงพ่อหินสร้างขึ้นสมัยพ.ศ. 2400 บริเวณคุ้งบางกระเบียน ต่อมาในปีพ.ศ. 2496 ทางกรมชลประทานได้สร้างเขื่อนเจ้าพระยาขึ้น จึงทำการย้ายวัดไปสร้างใหม่บนพื้นที่วัดร้างที่ชื่อว่า “วัดดอนตาเสือ” โดยยังคงรูปแบบเดิมไว้ทุกประการ

ภายหลังมีการขยายที่ดินเพิ่มเพื่อสร้างศาสนสถาน และตั้งชื่อใหม่ไว้ว่า “วัดกรุณา” โดยพระอุโบสถอันเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อหินใหญ่ ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เคารพสักการะ ซึ่งครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เคยเสด็จไปถวายเครื่องสักการะบูชานมัสการพระพุทธมหาศิลาในพระอุโบสถเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ.2500 

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.