วัดโพธิ์ทอง

0
109


เวลาเปิดบริการ 07.00 – 17.00
ตั้งอยู่จังหวัด อ่างทอง

หนึ่งในวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี คือ วัดโพธิ์ทอง ตามที่บันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารในแผ่นดินพระที่นั่งสุริยามรินทร์ เจ้าฟ้าอุทุมพรหรือกรมขุนพรพินิต (หรือขุนหลวงหาวัด) พระอนุชาของสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์ ได้เสด็จมาผนวช ณ วัดโพธิ์ทองแห่งนี้ และทรงสร้างตึกประทับร้อนเรียกว่า ตึกคำหยาด โดยรัชกาลที่ 6 ได้เคยเสด็จมาประทับร้อนเมื่อคราว เสด็จประพาสลำน้ำน้อย ลำน้ำใหญ่ มณฑลกรุงเก่า เมื่อ พ.ศ. 2459

ปัจจุบันวัดโพธิ์ทองและตึกคำหยาด ยังคงอยู่ในท้องที่ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง ชื่อเสียงของวัดโพธิ์ทองขจรขจายไปทั่วเมืองอ่างทอง ตลอดจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาเมื่อคราวที่ "หลวงพ่อสม สุชีโว" หรือ "พระครูโสภณสิริธรรม" ยังเป็นเจ้าอาวาสวัด ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นแพทย์แผนโบราณ เป็นพระนักการศึกษา พระนักปกครองและพระนักพัฒนา ก่อนจะมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สิริรวมอายุ 84 ปี

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.