ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

0
152


เวลาเปิดบริการ 08.00 – 18.00
ตั้งอยู่จังหวัด เพชรบูรณ์

          สถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งชาวอำเภอวิเชียรบุรีร่วมใจกันก่อสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการรำลึกถึงการสู้รบกับกองทัพเขมร ณ เมืองวิเชียรบุรี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 และในเดือนมกราคมทางอำเภอได้จัดงานเฉลิมฉลองศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นในวันกองทัพไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี

ที่ตั้ง : ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากแยกทางหลวงหมายเลข 21 ตามเส้นทางเข้าตัวอำเภอวิเชียรบุรี ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.