สาเหตุสำคัญที่ทำให้กระบวนการปรับตน เกิดความล้มเหลว

0
151

shutterstock_138847463

การปรับตน ถือได้ว่าเป็นกระบวนการสำคัญ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นได้ แต่การปรับตนที่ว่านี้ จำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลทางด้านพฤติกรรมและความคิด อันเนื่องมาจากการรู้จักตนเองและการเข้าใจตนเองที่ดีอย่างลึกซึ้งร่วมด้วย เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีความสำคัญ อันเป็นมาตรฐานที่สามารถนำมาเปรียบเทียบ เมื่อคุณได้ทำการปรับตนแล้วโดยตรง โดยเฉพาะในระหว่างที่คุณกำลังปรับตน คุณอาจจะต้องค้นพบกับสาเหตุสำคัญต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลทำให้คุณเกิดความล้มเหลวขึ้นได้ ในระหว่างที่คุณกำลังทำการปรับตนโดยตรง นำไปสู่การพัฒนาตนที่ไม่ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้การปรับตนเกิดความล้มเหลว มีหลากหลายสาเหตุ ดังนี้

 1. มีความล้มเหลวในการสังเกตตนเอง
 2. คุณไม่ยอมใช้วิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ เข้าช่วย
 3. คุณไม่เชื่อว่าเทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ จะช่วยคุณได้
 4. คุณไม่เชื่อว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่คุณต้องการได้
 5. คุณไม่ต้องการที่จะปรับตนอย่างจริงจัง
 6. คุณไม่ได้ใช้เวลาและความพยายามอย่างเต็มที่
 7. คุณได้เริ่มต้นด้วยความสำเร็จ แต่กลับเกิดความไม่กล้าที่จะปรับตนในภายหลัง
 8. มีบุคคลอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดความไม่กล้าขึ้นมา ส่งผลทำให้คุณไม่ได้ใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้าช่วย โดยบอกว่าแก้ปัญหาไม่ได้ หรือไม่ฉลาดพอที่จะใช้เทคนิคนั้น ๆ เป็นต้น

การรับมือกับสิ่งเย้ายวลที่จะทำให้คุณหยุดที่จะทำการปรับตน

 1. คุณควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่รู้ว่าเป็นสิ่งเย้ายวล นำไปสู่การปรับตนที่ล้มเหลว
 2. คุณควรลดคุณภาพของสิ่งยั่วยวลลงไป
 3. เมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ที่พบเจอกับสิ่งเย้ายวล ให้คุณพยายามหันเหความสนใจไปยังสิ่งอื่น ๆ แทน
 4. คุณจะต้องพยายามทำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้มากที่สุด เท่าที่คุณจะทำได้
 5. การทำสัญญากับตน ถ้าหากคุณมั่งมุ่นที่จะปรับตน คุณจะต้องทำสัญญากับตนเองก่อน
 6. การส่งเสริมแรงตน เพื่อให้คุณเกิดความแข็งแกร่งมากพอ ที่จะกระทำพฤติกรรมต่าง ๆ นำไปสู่การปรับตนที่ดี การเสริมแรงด้วยรางวัล อาจจะส่งผลทำให้คุณหันเหไปกับการปรับตนได้มากยิ่งขึ้น

สำหรับบางคน การปรับตนถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำแล้วประสบความสำเร็จได้ยาก แต่ถ้าหากคุณตั้งใจและยอมรับที่จะทำการปรับตนอย่างจริงจัง เชื่อได้เลยว่า ไม่ว่าคุณจะต้องพบเจอกับอุปสรรคหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดความล้มเหลวขนาดไหน คุณจะสามารถผ่านมันไปได้อย่างแน่นอน

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.