เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการริบหุ้น

0
101

shutterstock_318638066

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

ในการชำระค่าหุ้นเป็นงวดๆ นั้น บริษัทจะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้

  1. ในการเรียกเงินค่าหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้กรรมการส่งจดหมายเพื่อบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 21 วัน โดยส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
  2. หากผู้ถือหุ้นคนใดไม่ส่งใช้ตามกำหนดวันที่ได้บอกกล่าว ผู้นั้นจะต้องเสียดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่กำหนดให้ส่งใช้จนถึงวันที่ได้รับส่งเสร็จ จะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย ร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่สำหรับดอกเบี้ยนั้น ตามกฎหมายไม่ได้บังคับตายตัวจะต้องเสียดอกเบี้ยเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อพิจารณาของกรรมการบริษัทด้วย
  3. กรรมการบริษัททวงเงินค่าหุ้นรวมทั้งดอกเบี้ย โดยส่งจดหมายลงทะเบียนไปอีกครั้ง และในจดหมายให้บอกด้วยว่าถ้ายังไม่ใช้ค่าหุ้นรวมทั้งดอกเบี้ยจะทำการริบหุ้น
  4. หากบริษัทจำกัดได้ทำตามขั้นตอนในตอนต้นแล้วยังไม่ได้รับเงินค่าหุ้นอีก สามารถให้กรรมการบริษัทบอกริบหุ้นทุนนั้นๆ ได้
  5. หุ้นทุนที่บริษัททำการริบไปแล้ว สามารถนำไปออกขายทอดตลาดได้ทันที ได้จำนวนเงินสดเท่าใดให้นำมาหักใช้ค่าหุ้นที่เรียกกับดอกเบี้ยค้างชำระ  ถ้ายังมีเงินเหลือเท่าใดจะต้องทำการส่งคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น แต่ถ้าเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดมีไม่พอที่จะชำระเงินค่าหุ้นที่เรียกเก็บกับดอกเบี้ยค้างชำระ บริษัทจะต้องทำการเรียกร้องเพื่อเอาเงินจากผู้ถูกริบหุ้นได้หรือไม่นั้น บริษัทควรระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้ชัดเจน

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบหุ้น ที่กำหนดตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีอยู่ 4 วิธี ด้วยกัน คือ

  •  ริบหุ้นตามกฎหมายไทย
  •  คืนเงินให้หมด
  •  ริบเงินที่ชำระแล้วทั้งหมด
  •  ออกใบหุ้นตามส่วนที่ชำระมาครบตามมูลค่า

แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.