หนังสือรับรอง บริษัท เป็นภาษาอังกฤษ ค่าธรรมเนียม กับ ค่าบริการ

0
261

shutterstock_150231941

ค่าธรรเนียมในการขอ หนังสือรับรอง บริษัท เป็นภาษาอังกฤษ
จะมีค่าธรรมเนียม

ฉบับละไม่เกิน 1,200 บาท แบ่งเป็น 2 ส่วน
-ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง รายการละ 40 บาท(ถ้าขอรับรองรายการทางทะเบียน 5 รายการ เป็นเงิน 200 บาท)
-ค่าดำเนินการ ฉบบัละ1,000 บาท

 

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.