สินทรัพย์ จะ ประเมินราคาสินทรัพย์ ใหม่เมื่อไหร่

0
110

shutterstock_294456050

ในการประเมินราคาของสินทรัพย์กิจการใหม่นั้น จะมี 2 กรณี
1.ราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น กิจการต้องบันทึกรายการบัญชี “กำไรส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์” ซึ่งในงบดุลจะอยู่ตรงส่วนของเจ้าของ แต่ถ้าหากงวดบัญชีก่อนนั้น สินทรัพย์รายการนี้เคยถูกตีมูลค่าลดลง และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดก่อนแล้วนั้น กิจการจะต้องบันทึกบัญชีส่วนที่เพิ่มขึ้น ”
2.ราคาสินทรัพย์ลดลง กิจการต้องบันทึกบัญชีด้วยยอดของสินทรัพย์ที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายทันทีแต่หากสินทรัพย์รายการนั้นเคยถูกตีราคาเพิ่มขึ้น ละยังมียอดในงบเหลืออยู่ ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ต้องไปลดยอดบัญชี “ส่วนเกินทุน-จากการตีราคาสินทรัพย์” ส่วนที่ลดลงที่เหลืออยู่ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที

ทิ้งคำตอบไว้

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.