จงระบุคำนามที่ใช้ในประโยค “คนต่างชาติมากมายร่วมเฉลิมฉลอง.”

คํา นามนับได้ 100 คํา คํา นามนับไม่ได้ 100 คํา ตัวอย่างประโยคคํานาม ภาษาอังกฤษ คําที่ใช้ an นําหน้า คํานําหน้านาม ภาษาอังกฤษ the ใช้กับ is หรือ are ประโยคขยายความ ภาษาอังกฤษ คําขยายนาม ภาษาอังกฤษ ใกล้ฉัน ออนไลน์
Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

จงระบุคำนามที่ใช้ในประโยค “คนต่างชาติมากมายร่วมเฉลิมฉลอง.”

ในประโยค “คนต่างชาติมากมายร่วมเฉลิมฉลอง,” คำนามที่ใช้คือ “คนต่างชาติ” เนื่องจาก “คนต่างชาติ” เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อกลุ่มคนที่มีสัญชาติและบัญชีคนต่างชาติในประโยคนี้.

นอกจากตัวอย่าง “คนต่างชาติมากมายร่วมเฉลิมฉลอง,” นี่คือตัวอย่างเพิ่มเติมของประโยคที่ใช้คำนาม “คนต่างชาติ”:

  1. “มีคนต่างชาติมากมายที่เข้าร่วมงานสังสรรค์นี้.”
  2. “คนต่างชาติมาหาประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย.”
  3. “ในเมืองนี้มีคนต่างชาติมาทำงานและอยู่ร่วมกัน.”
  4. “เรามีโอกาสพบปะและแบ่งปันความรู้สึกกับคนต่างชาติ.”
  5. “การมีคนต่างชาติร่วมงานทำให้เราเรียนรู้หลายสิ่งใหม่.”

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ตารางรายรับรายจ่าย

ตารางรายรับรายจ่าย 7 โปรแกรม แบบฟอร์มบัญชี ฟรี

แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน วิธีทํารายรับรายจ่ายประจําวัน แบบบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียน โปรแกรม รายรับ รายจ่าย ฟรี

ประโยคภาษาอังกฤษมีส่วนประกอบอิสระอย่างไร?

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ structure sentence โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ พื้นฐาน independent clause ตัวอย่างประโยค โครงสร้างภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ pdf แบบฝึกหัด โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ Dependent clause คือ dependent ใช้ยังไง ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปก ขจัดความกลัว

จิตวิทยา ขจัดความกลัว เอาชนะ มีอะไรบ้าง

จิตวิทยา ขจัดความกลัว การเอาชนะความกลัว จิตวิทยา ความกลัว คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเอง วิธีเอาชนะความกลัว เอาชนะความกลัวด้วยความกล้า ความกล้า หาญ ในชีวิต ประ จํา วัน ทฤษฎีจิตวิทยา ความกลัว ความกลัว มีอะไรบ้าง
ใบเสนอราคา1

ใบเสนอราคา 7 ตัวอย่าง QUOTATION ทำ อังกฤษ

ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา คือ แบบฟอร์มใบเสนอราคา ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา ทำได้หรือไม่ ทำใบเสนอราคา ตัวอย่างใบเสนอราคา
วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทย 20 ตัวอย่าง อะไรบ้าง น่าสนใจ

วัฒนธรรมไทย 20 ตัวอย่าง วัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้าง10ข้อ วัฒนธรรมไทย น่าสนใจ วัฒนธรรมไทย 4 ภาค วัฒนธรรมไทยหมายถึง วัฒนธรรมไทย สรุป วัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน ยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทย 5 ตัวอย่าง

การเริ่มต้นเกมหมากรุกต้องมีการจัดเรียงลำดับเบื้องต้นอย่างไร?

การเดินหมากรุก เทคนิคการเล่นหมากรุกไทย หมากรุกไทย มีตัวอะไรบ้าง วิธีการเล่นหมากรุก สัญลักษณ์ หมากรุก ความหมาย การวางหมากรุกสากล หมากรุกไทย วิธีเล่น แนะนำ ตัว หมากรุก ใกล้ฉัน ออนไลน์

ธุรกรรมการเงินดิจิทัล แบบ Banking Technology

รูปแบบของธุรกรรมการเงินดิจิทัลแบบ payment technology คือ  ประเภทของ fintech กลุ่มธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุน ได้แก่ fintech มีอะไรบ้าง FinTech คือ  ตัวอย่าง fintech ในไทย เทคโนโลยีการเงิน มีอะไรบ้าง fintech มีรูปแบบการให้บริการกี่รูปแบบ วิวัฒนาการของธุรกรรมการเงินดิจิทัลยุค 3.0 คือ 
บทบาทคอมพิวเตอร์

บทบาทคอมพิวเตอร์ 5 อธิบาย ด้าน งานธุรกิจ สื่อสาร

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิต ประ จํา วัน บทบาทคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านราชการ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 5 ข้อ คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านความบันเทิง

Leave a Comment

Scroll to Top