8 ผู้ให้บริการ ในไทย ISP คือ ตัวอย่าง ย่อมาจาก

isp
Click to rate this post!
[Total: 1312 Average: 5]

ISP

ISP คือ

ISP คือ ผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าระบบอินเตอร์เน็ต จะเป็นองค์กรที่ทำการติดตั้งและดูแลเครื่องให้บริการที่ต่อตรงเข้าอินเตอร์เน็ต ซึ่งอนุญาตให้ผู้ที่สมัครสมาชิกขององค์กรนำระบบของตนเข้ามาเชื่อมต่อ

ISP ย่อมาจาก Internet Service Provider

isp
isp

ISP ในประเทศไทย

1.ศูนย์อินเตอร์เน็ตประเทศไทย : Internet Thailandเป็นผู้ให้บริการรายแรกในประเทศไทยที่เป็นของรัฐ

2.บริษัท KSC Internet Service จำกัด : Internet KSCเป็นผู้ให้บริการรายแรกในเชิงพาณิชย์

3.บริษัท Loxley Information จำกัด : LoxInfo

4.บริษัท InfoNews จำกัด : InfoNews

5.บริษัท A-NET จำกัด : A-NET

6.บริษัท Samart Infonet จำกัด : Samart CyberNet Service

7.บริษัท INET (ประเทศไทย) จำกัด : Asia Access Internet Service

8.บริษัท The Idea (ประเทศไทย) จำกัด : IdeaNet

ฯลฯ


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 30 ตุลาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top