มาตาฐาน ISO คือ 7 ย่อ จาก ระบบ คุณภาพ อะไรบ้าง

iso
Click to rate this post!
[Total: 2325 Average: 5]

iso คือ

มาตราฐาน iso
มาตราฐาน iso

ระบบ ISO 9001 คืออะไร

มาตรฐาน ISO 9001 คือ?

ISO 9001 คือ ระบบการบริหารงานคุณภาพ มีการวัดระดับคุณภาพซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลทั่วโลก ทำให้องค์กรที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 จะมีความน่าเชื่อถือว่ามีมาตรฐานตรงตามที่กำหนดอย่างเป็นสากลจริง ซึ่งองค์กรหรือหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 จะได้รับ ISO Certificate และลงรายละเอียดข้อมูลวันที่ หน่วยงานให้เรียบร้อยว่าได้รับการรับรองจริง หน่วยงานที่ทำการตรวจสอบว่าเป็นไปตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ก็จะต้องเป็นหน่วยงานและทีมงานโดยเฉพาะ ไม่สามารถตรวจสอบและสร้างมาตรฐานขึ้นมาเองได้

ISO 9001:2015 คือ ระบบคุณภาพที่นิยมนำมาใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยได้ทำการเพิ่มข้อกำหนดระบบการจัดการคุณภาพที่สำคัญบางอย่าง ซึ่งเป็นพื้นฐานการบริหารงานคุณภาพ สำหรับองค์กรที่ใช้ ISO 9001 version 2015 คือ องค์กรที่พัฒนาเติบต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น

มาตรฐาน ISO มีอะไรบ้าง?

ควบคุมคุณภาพสินค้า iso
ควบคุมคุณภาพสินค้า iso

Quality Management System คือ รายละเอียดที่เป็นข้อกำหนดใน ISO คุณภาพ ซึ่ง QMS คือเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับ การบริหารคุณภาพของระบบมาตรฐาน โดยจะกำหนดมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพที่จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละระบบมาตรฐาน ISO ซึ่งเราจะสามารถสรุปได้ว่าระบบคุณภาพมีอะไรบ้าง จากวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  • ISO 9000 คือ มาตรฐานระบบคุณภาพ ในการจัดระบบการบริหารเพื่อประกันคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจสามารถตรวจสอบได้ มีเอกสารรับรอง และต้องใช้เอกสารเพื่อดำเนินการทำธุรกิจต่าง ๆ
  • ISO 9001 คือ มาตรฐานระบบคุณภาพ มีการกำกับดูแลทั้งการออกแบบ ส่วนของการพัฒนาการผลิต การติดตั้ง รวมทั้งการให้การบริการ มีความครอบคลุมในทุกกระบวนการ
  • ISO 9002 คือ มาตรฐานระบบคุณภาพ มีการกำกับดูแลเฉพาะการผลิต การติดตั้ง และให้ดูและกำกับส่วนของการบริการ
  • ISO 9003 คือ มาตรฐานระบบคุณภาพ มีการกำกับดูแลเรื่องการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของโรงงานเอง และจะต้องมีการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนการจัดจำหน่ายจริง
  • ISO 9004 คือ มาตรฐานแนวทางในการบริหารงานคุณภาพเพื่อให้ผลลัพธ์เกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด ซึ่งจะเป็นข้อแนะนำ ในการจัดการในระบบคุณภาพ มาตรฐาน iso มีข้อกำหนดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทธุรกิจ
  • ISO 14000 คือ มาตรฐานระบบคุณภาพ เป็นระบบมาตรฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ มุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ดีมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สร้างความยั่งยืนได้ในระบบองค์กรและชุมชน สังคม
  • ISO 18000 คือ มาตรฐานระบบคุณภาพ โดยจะเป็นเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เคร่งครัดกับหน่วยงานที่ต้องมีการผลิตที่มีสารปนเปื้อนจะต้องคำนึงและจัดการความสะอาดอย่างมีสุขอนามัยที่ดี

ISO ย่อมาจาก

ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่มาอ้างอิง

  • มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001). จากเว็บไซด์ masci.or.th/service/มาตรฐานระบบบริหารงานคุ/
  • มาตรฐาน ISO คืออะไร ระบบ iso มีกี่ประเภท. จากเว็บไซด์ co.th/มาตรฐาน-iso-คืออะไร/
Gantt Chart

Gantt Chart คือ ตัวอย่าง 7 วิธีทำ ดีเสีย โครงการ

gantt chart วิธีทํา Gantt Chart ตัวอย่าง gantt chart excel วิธีทํา การเขียน gantt chart โครงการ gantt chart ตัวอย่างโครงการ gantt chart คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร gantt chart ข้อดี ข้อเสีย Gantt chart
เลิกจ้างลาออก

หนังสือเลิกจ้าง 3 พ้นสภาพ เตือนพนักงาน บกพร่อง

หนังสือเลิกจ้าง หนังสือเตือนพนักงานบกพร่องในหน้าที่ การเลิกจ้าง คือ การเลิกจ้างหรือลาออก ไม่เหมือนกัน ความผิดร้ายแรงต่อนายจ้างหรือองค์กร เงินชดเชยแรงงานถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม ดาวโหลดหนังสือเลิกจ้าง
สัปรด

สับปะรด 3 ประโยชน์สรรพคุณ รูป น้ำ ช่วยย่อย

สับปะรด ฤดูกาลของสับปะรด แหล่งที่ปลูกสับปะรดในไทย ประโยชน์และสรรพคุณ แนะนำสับปะรด 3 สายพันธุ์ พันธุสัปะรดที่ควรรู้จัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่กล่าวมาคือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสับ ปะ รด แค่บางส่วน หากจะสรุปสั้นๆ สับ ปะ รด ให้คุณมากกว่าโทษก็คงพูดได้
ลาออก

ใบลาออก ล่าสุด 3 แบบฟอร์ม อสม ฟอร์ม ใบลาบริษัท

ใบลาออก ลาออกโดยไม่เขียนใบลาออก การเขียนจดหมายลาออก สิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับหลังลาออก ใบลาออกภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลาออก
คำคมชีวิต

คำคมชีวิต สู้ชีวิต คิดบวก 7 สั้นๆ กินใจ พลังชีวิต

คําคมสู้ชีวิต คิดบวก คํา-คม-สั้น-ๆ-กินใจ แคปชั่นพลังชีวิต คําคมสั้นๆ ความหมายดีๆ ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน คําคมสู้ชีวิต ฮาๆ คํา คมชีวิต ต้องสู้ คําคมชีวิต สั้นๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ประโยชน์ สำคัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร สารสนเทศ องค์ประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง คือ องค์ประกอบ กระบวนการทำงาน สารสนเทศ ความสำคัญของเทคโนโลยี มีอะไร
เงินปันผล

การจ่าย เงินปันผล 2 หุ้น หลักการ ขั้นตอน

เงินปันผล เรื่องน่ารู้ “เงินปันผล” การลงทุนที่คุ้มค่า สร้างกำไรได้ในอนาคต ความหมายของ “เงินปันผล” ที่มาของ “กำไรสะสม” การจ่ายเงินปันผล คืออะไร หุ้นปันผล ประโยชน์ของการจ่ายหุ้นปันผล ประโยชน์แก่บริษัทที่ถือหุ้น ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล ตัวอย่างประกาศจ่ายเงินปันผลบริษัทจำกัด หลักการบันทึกบัญชี ต้องมีการตั้งสํารองตามกฎหมาย การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม รูปแบบการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรรมสรรพากร ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนเข้าถือหุ้น
บทบาทคอมพิวเตอร์

บทบาทคอมพิวเตอร์ 5 อธิบาย ด้าน งานธุรกิจ สื่อสาร

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิต ประ จํา วัน บทบาทคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านราชการ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 5 ข้อ คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านความบันเทิง

Leave a Comment

Scroll to Top