5 ประวัติ ความเปลี่ยนแปลง สื่อสาร และ สื่อสารมวลชน โคตรเจ๋ง!

ปก สื่อสาร
วิธีการติดต่อสื่อสารในอนาคต พัฒนาการของการสื่อสาร ข้อมูล ตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน วิธีการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน วิธีการติดต่อสื่อสารในอดีต ข้อเสีย การสื่อสารสมัยโบราณมีอะไรบ้าง เทคโนโลยีการ สื่อสาร ในยุคปัจจุบัน ปัญหาการติดต่อสื่อสารในอดีต เครื่องมือสื่อสารในอดีต
Click to rate this post!
[Total: 88 Average: 5]

ประวัติความเปลี่ยนแปลงของสื่อสารและสื่อสารมวลชน

สื่อสารและสื่อสารมวลชนมีประวัติยาวนานและผ่านการเปลี่ยนแปลงมากมายตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน ต่อไปนี้คือสรุปประวัติความเปลี่ยนแปลงของสื่อสารและสื่อสารมวลชน

สื่อสาร 02

 1. การสื่อสารโบราณ ในยุคโบราณก่อนมีการสื่อสารโดยใช้ภาพและสัญลักษณ์ทางศิลปะ การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นผ่านการเขียนสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยการใช้เครื่องมือเขียนเช่น แท็บเล็ตหิน และเขียนบนกระดาษ การสื่อสารผ่านส่วนตัวและตลาดก็เป็นที่พบในยุคโบราณเช่นกัน

 2. การพิมพ์และหนังสือ การประดิษฐ์ของเครื่องพิมพ์โดยยุคของยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการพัฒนาสื่อสารก็เริ่มเกิดขึ้น การพิมพ์ทำให้สามารถผลิตหนังสือและวารสารในปริมาณมากขึ้น ทำให้การแพร่กระจายข้อมูลและความรู้ได้มีขึ้น คนทั่วไปสามารถมีการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

 3. สื่อบันเทิงอิเล็กทรอนิกส์ การเคลื่อนย้ายสื่อบันเทิงไปสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบันเทิงผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ทุกเวลา สื่อบันเทิงอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเกมคอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ ซีรีส์ เพลง และสื่ออื่น ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นและแพร่กระจายผ่านอินเทอร์เน็ต

 4. สื่อสังคมออนไลน์ เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเติบโตขึ้น สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารมวลชน โซเชียลมีเดียเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้คนสามารถแชร์ข้อมูลและความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และยูทูป

 5. สื่อสารมวลชนแบบอินเทอร์แอคทีฟ ในปัจจุบัน มีการพัฒนาสื่อสารมวลชนแบบอินเทอร์แอคทีฟ (Interactive Media) ที่ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในการสื่อสารได้ ตัวอย่างเช่น การสื่อสารผ่านแชทบอท (Chatbot) ที่สามารถตอบคำถามและให้ข้อมูลต่าง ๆ การสื่อสารผ่านโลกเสมือน (Virtual Reality) และรูปแบบสื่ออื่น ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานได้

สื่อสารและสื่อสารมวลชนมีความเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม การเปลี่ยนแปลงในสื่อสารมีผลต่อวัฒนธรรม การสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล และการสร้างสัมพันธภาพในสังคมวงกว้าง

วิธีการติดต่อสื่อสารในอนาคต

การติดต่อสื่อสารในอนาคตมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในสังคม ต่อไปนี้คือวิธีการติดต่อสื่อสารที่อาจมีการใช้ในอนาคต

 1. เทคโนโลยีเครือข่ายสัญญาณ เทคโนโลยีเครือข่ายสัญญาณอาจมีการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเร็วและประสิทธิภาพในการสื่อสาร การใช้เครือข่าย 5G และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอาจทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2. สื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคม สื่อสังคมออนไลน์อาจกลายเป็นช่องทางสำคัญในการสื่อสารในอนาคต การใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และแอปพลิเคชันอื่น ๆ อาจช่วยให้ผู้คนสามารถเชื่อมต่อกับกันและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

 3. เทคโนโลยีเสมือนจริงและเสมือนเสมือน เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) และเสมือนเสมือน (Augmented Reality) อาจมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารในอนาคต ผู้คนอาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการสร้างประสบการณ์สื่อสารที่มีความสมจริงหรือการผสมผสานข้อมูลเสริมสร้างเพื่อให้ข้อมูลเป็นมิตรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 4. การใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะ อุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IoT) และอุปกรณ์พกพาอื่น ๆ อาจเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการติดต่อสื่อสาร ผู้คนอาจใช้แอปพลิเคชันและพลังงานที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อสื่อสารในปัจจุบันและอนาคต

 5. การใช้งานระบบปฏิบัติการอัตโนมัติ ระบบปฏิบัติการอัตโนมัติ (OS) อาจเกิดเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการสื่อสารในอนาคต การใช้งานระบบปฏิบัติการอัตโนมัติอาจช่วยให้ผู้คนสามารถเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สิ่งที่ได้กล่าวมาเป็นแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการติดต่อสื่อสารอีกไปหลายรูปแบบสื่อสาร 01

พัฒนาการของการสื่อสาร ข้อมูล ตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน

พัฒนาการของการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากหลายด้าน ต่อไปนี้คือภาพรวมของการพัฒนาการเหล่านี้

 1. การสื่อสารทางไกล ในอดีต การสื่อสารทางไกลมักเกิดขึ้นผ่านการส่งจดหมายทางไปรษณีย์หรือใช้สายโทรเลข แต่สิ่งเหล่านี้มีความล่าช้าและจำกัดในระยะเวลา การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลเช่นโทรศัพท์มือถือ อีเมล และสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เราสามารถสื่อสารทางไกลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2. เครื่องมือการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการสื่อสารต่าง ๆ เช่นโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของเรา สิ่งเหล่านี้มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลทั้งเสียง ภาพ และข้อความให้เราสามารถสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา

 3. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การพัฒนาอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูล อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกและช่วยให้เราสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทุกประเภทได้อย่างรวดเร็วและมีมากมายตามต้องการ

 4. สื่อสังคมออนไลน์ การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลในการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในปัจจุบัน ผู้คนสามารถใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการแชร์ข้อมูล ติดตามและสื่อสารกับผู้อื่นในระดับที่กว้างขึ้น สื่อสังคมออนไลน์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของเราโดยให้เกิดการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนอย่างไร้ขีดจำกัด

 5. การสื่อสารแบบเรียลไทม์ การสื่อสารแบบเรียลไทม์เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถสื่อสารกับกันและรับข้อมูลในเวลาที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นการสื่อสารผ่านวิดีโอคอล การสตรีมสดผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคม และการสื่อสารผ่านแชทสด

พัฒนาการของการสื่อสาร

การพัฒนาการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้สร้างองค์กรและวัฒนธรรมการสื่อสารใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในสังคมที่เชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

วิธีการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน

ในปัจจุบันมีหลายวิธีการติดต่อสื่อสารที่มีความหลากหลายและสามารถใช้งานได้ง่าย ๆ ต่อไปนี้คือวิธีการติดต่อสื่อสารที่พบบ่อยในปัจจุบัน

 1. โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญและพกพาได้ตลอดเวลา ผู้คนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อโทรสายเสียง ส่งข้อความ แชทแบบเรียลไทม์ แชร์ไฟล์ ส่งรูปภาพและวิดีโอ และใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารที่หลากหลาย

 2. อีเมล อีเมลยังคงเป็นวิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ ผู้คนส่งและรับอีเมลเพื่อสื่อสารทางธุรกิจ การติดต่อกับองค์กร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอื่น ๆ อีเมลยังเป็นช่องทางสำหรับการส่งเอกสารและข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง

 3. แชทแบบเรียลไทม์ แอปพลิเคชันแชทแบบเรียลไทม์ เช่น WhatsApp, Messenger, Line, Telegram และอื่น ๆ เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารที่รวดเร็ว ผู้คนสามารถส่งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเสียงในเวลาเดียวกันได้

 4. สื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn เป็นต้น เป็นช่องทางที่ผู้คนสามารถสื่อสารและแบ่งปันข้อมูล เนื้อหาที่สนใจ ความคิดเห็น และกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้ใช้งานอื่น ๆ

 5. การสื่อสารผ่านวิดีโอคอล โปรแกรมแชทวิดีโอ เช่น Zoom, Microsoft Teams, Google Meet เป็นต้น เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ให้ความสะดวกในการเชื่อมต่อผ่านการสื่อสารทางเสียงและวิดีโอ ทำให้ผู้คนสามารถประชุมออนไลน์ สอนออนไลน์ หรือสนทนากับผู้อื่นในรูปแบบเหมือนพบหน้ากันได้

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อผู้คนและให้วิธีการติดต่อสื่อสารที่สวมใส่ได้ เช่น อินเทอร์เน็ตของสิ่งของ (IoT) และแอปพลิเคชันการสื่อสารในรถยนต์ ที่ช่วยให้คนสื่อสารได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในสถานการณ์ที่ต่างกัน

วิธีการติดต่อสื่อสารในอดีต ข้อเสีย

วิธีการติดต่อสื่อสารในอดีตมีการจำกัดและข้อเสียบางอย่าง ต่อไปนี้คือตัวอย่างของวิธีการติดต่อสื่อสารในอดีตและข้อเสียที่เกี่ยวข้อง

 1. จดหมายทางไปรษณีย์ ในอดีต การสื่อสารทางจดหมายทางไปรษณีย์เป็นทางเลือกที่สำคัญ การส่งจดหมายทางไปรษณีย์อาจใช้เวลานานในการมีการตอบกลับหรือสื่อสาร เนื่องจากต้องใช้เวลาในการขนส่งและการส่งมาถึงที่ปลายทาง

 2. สายโทรเลข การสื่อสารทางสายโทรเลขเป็นวิธีที่ใช้ในอดีต สายโทรเลขสามารถให้การสื่อสารเสียงได้ในระยะไกล แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของความสะดวกและความเร็ว เนื่องจากต้องมีการเชื่อมต่อสายโทรเลขที่ซับซ้อนและคอยรอคอยสายว่าง

 3. โทรเลขสายดิน การใช้โทรเลขสายดินในอดีตเป็นวิธีการสื่อสารที่ใช้สายส่วนตัว การสื่อสารผ่านโทรเลขสายดินมีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะทางที่จำกัด และการคอยรอคอยที่จะใช้เสียงสำหรับการสื่อสาร

 4. การประชุมและการส่งเอกสารทางอินเทอร์เน็ต ในอดีตการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเอกสารมักจะใช้ห้องประชุมหรือการส่งเอกสารทางอินเทอร์เน็ตผ่านอีเมล การนำเสนอหรือสื่อสารต้องพบปัญหาที่เกี่ยวกับการออกแบบและความสะดวกของการใช้งาน

4 ข้อเสีย การติดต่อสื่อสารในอดีต

ข้อเสียของวิธีการติดต่อสื่อสารในอดีตเป็นไปตามข้อจำกัดของเทคโนโลยีและความสะดวกสบาย การสื่อสารในอดีตมักเกิดความล่าช้า ความไม่สะดวก และจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่ได้พัฒนามากพอในปัจจุบัน

การสื่อสารสมัยโบราณมีอะไรบ้าง

ในสมัยโบราณมีการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของวิธีการสื่อสารในสมัยโบราณ

 1. การใช้สัญลักษณ์และภาพ การใช้สัญลักษณ์และภาพเป็นวิธีการสื่อสารที่สำคัญในสมัยโบราณ ผู้คนใช้สัญลักษณ์เช่นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์บนหินหรือผนังเพื่อสื่อความหมาย รวมถึงการใช้ภาพเพื่อสื่อสารต่าง ๆ เช่น ภาพเขียนบนผืนผ้าหรือรูปภาพบนสิ่งของ

 2. การใช้เครื่องมือเขียน การเขียนเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญในสมัยโบราณ ผู้คนใช้เครื่องมือเขียนเช่นแท็บเล็ตหินหรือต้นกำเนิดของหมึกและกระดาษเพื่อสร้างสื่อสารทางเขียน เช่น การเขียนจดหมายหรือเอกสารทางการ

 3. การใช้พาหะสื่อสาร ในสมัยโบราณมีการใช้พาหะสื่อสารเพื่อส่งต่อข้อมูล ซึ่งสามารถเป็นบุคคลหรือสื่ออื่น ๆ เช่น ผู้สื่อข่าวที่เดินทางเพื่อนำเสนอข้อมูลหรือการส่งข้อความผ่านคนที่เป็นกลาง

 4. การใช้เสียงและการร้องเพลง การใช้เสียงและการร้องเพลงเป็นวิธีการสื่อสารที่มีความสำคัญในสมัยโบราณ ผู้คนใช้เสียงเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมถึงการร้องเพลงที่ใช้สื่อสารเรื่องราวและความรู้สึก

 5. การใช้ข่าวสารผ่านการพาดพิง การใช้การพาดพิงและการแต่งเรื่องเพื่อสื่อสารเป็นวิธีการสื่อสารที่สำคัญในสมัยโบราณ ผู้คนใช้การพาดพิงเพื่อสื่อสารเรื่องราว เช่น การบรรยายเรื่องราวผ่านการแสดงตัวละครหรือการใช้การเต้นท์เพื่อสื่อสารเรื่องราว

อย่างไรก็ตาม วิธีการสื่อสารในสมัยโบราณมีความจำกัดในเรื่องของระยะทางและความสะดวกสบาย รวมถึงการถ่ายทอดข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ส่งผลให้การสื่อสารใช้เวลานานและมีความเรียบง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการในปัจจุบัน

ปัญหาการติดต่อสื่อสารในอดีต

ในอดีตมีปัญหาหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร ต่อไปนี้คือบางตัวอย่างของปัญหาที่เกี่ยวข้อง

 1. ระยะทาง การสื่อสารในอดีตมักจำกัดโดยระยะทาง ซึ่งอาจทำให้การสื่อสารล่าช้าและยากลำบากในการเชื่อมต่อกับผู้คนที่อยู่ห่างไกล

 2. ความเร็ว การสื่อสารในอดีตมักเกิดความล่าช้าในเรื่องของความเร็ว ตัวอย่างเช่น การส่งจดหมายทางไปรษณีย์อาจใช้เวลานานในการติดต่อกับผู้รับ และการสื่อสารผ่านสายโทรเลขสามารถใช้เวลาสักระยะเนื่องจากต้องมีการเชื่อมต่อสายโทรเลข

 3. ความสะดวกสบาย ในอดีต การสื่อสารอาจต้องใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและไม่สะดวกในการใช้งาน เช่น การใช้สายโทรเลขที่ต้องมีการปรับปรุงและติดตั้งเพื่อใช้งาน

 4. ความถี่ในการติดต่อสื่อสาร ในอดีต การสื่อสารอาจเกิดปัญหาในเรื่องของความถี่ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความล่าช้าในการตอบกลับ

 5. ความปลอดภัย การสื่อสารในอดีตมีความประสงค์ในเรื่องของความปลอดภัยข้อมูล การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายหรือแพลตฟอร์มอาจเสี่ยงต่อการแอบแฝงและการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ปัญหาการติดต่อสื่อสารในอดีต

เป็นที่น่าพอใจว่าเทคโนโลยีและวิธีการสื่อสารในปัจจุบันได้ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้และเปิดโอกาสในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ได้รวมถึงความสามารถในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการสื่อสารทางวิดีโอคอลเพื่อเชื่อมต่อกับผู้คนที่อยู่ห่างไกล อีกทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการสื่อสารในปัจจุบัน

เครื่องมือสื่อสารในอดีต

ในอดีตมีเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารกัน นี่คือบางเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในอดีต

 1. สัญญาณเสียง การใช้สัญญาณเสียงเป็นวิธีการสื่อสารที่สำคัญในอดีต ผู้คนใช้เสียงเพื่อสื่อสารกันเอง โดยใช้การพูด หรือการใช้สัญญาณเสียงอื่น ๆ เช่น นกหรือของใช้สัญญาณเสียงเพื่อสื่อสาร

 2. จดหมาย จดหมายเป็นวิธีการสื่อสารทางเขียนที่ใช้ในอดีต ผู้คนสามารถเขียนจดหมายและส่งให้กันเพื่อสื่อสารข้อมูล อาจใช้การส่งจดหมายทางไปรษณีย์หรือผ่านผู้ส่งของ

 3. สัญญาณไฟ การใช้สัญญาณไฟเป็นวิธีการสื่อสารที่ใช้ในอดีต ผู้คนสามารถใช้สัญญาณไฟเพื่อสื่อสารต่าง ๆ เช่น การใช้สัญญาณไฟสีต่าง ๆ เพื่อสื่อสารรหัสหรือข้อความ

 4. การใช้ภาพ การใช้ภาพในรูปแบบต่าง ๆ เป็นวิธีการสื่อสารที่ผู้คนใช้ในอดีต เช่น การใช้ภาพเพื่อสื่อความหมายหรือเรื่องราว อาจเป็นการวาดภาพบนผืนผ้าหรือแผ่นหิน

 5. เครื่องมือเขียน การใช้เครื่องมือเขียน เช่น แท็บเล็ตหินหรือต้นกำเนิดของหมึกและกระดาษ เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในการเขียนต่าง ๆ เพื่อสื่อสาร

 6. เครื่องมือการนำเสนอ ในอดีตมีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลหรือข่าวสาร เช่น การใช้สื่อต่าง ๆ หรือการใช้เครื่องมือเสริมสำหรับการนำเสนอเรื่องราว

เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้ใช้ในอดีตเพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน แต่อย่างไรก็ตามเครื่องมือเหล่านี้มีความจำกัดในเรื่องของระยะทางและความสะดวกสบาย เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารในปัจจุบัน

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

คำคมชีวิต

คำคมชีวิต สั้นๆ #•350• สู้ชีวิตคิดบวก กินใจ รู้แล้วอย่างฮา?

คําคมสู้ชีวิต คิดบวก คํา-คม-สั้น-ๆ-กินใจ แคปชั่นพลังชีวิต คําคมสั้นๆ ความหมายดีๆ ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน คําคมสู้ชีวิต ฮาๆ คํา คมชีวิต ต้องสู้ คําคมชีวิต สั้นๆ
ปก ebitda

1 Ebitda สูตร วิธีคิดค่าเสื่อมราคา ตรงไป มา ทำได้อย่างเจ๋ง!

Ebitda รู้จักกับ Ebitda คำศัพท์เรื่องการเงินที่สำคัญ Ebitda คือ /Ebitda คือ (%) Ebitda margin คือ Ebitda coverage ratio คือ Ebit Ebitda คืออะไร เหมือนหรือแตกต่างกัน
อาหารไทย 4 ภาค

4 ภาค อาหารไทย พื้นบ้าน กลาง ใต้ อีสาน ตะวันออก!

อาหารไทย 4 ภาค พร้อมวิธี ทํา ใบงานอาหารไทย 4 ภาค รายงาน อาหารไทย 4 ภาค ภาพอาหารไทย 4 ภาค อาหารไทย 4 ภาค pdf อาหารไทย 4 ภาค ppt เอกลักษณ์ อาหารไทย 4 ภาค อาหารแต่ละภาค
หน้าที่สารวัตใหญ่บัญชี

5 อำนาจ ที่คุณรู้แล้ว อย่าฝ่าฝืนคำสั่ง สารวัตรใหญ่บัญชี?

สารวัตรใหญ่บัญชี หน้าที่ สารวัตรใหญ่บัญชี คือ สารวัตรใหญ่บัญชีคือใคร สารวัตรใหญ่บัญชี คนปัจจุบัน สารวัตรบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สารวัตรใหญ่ EP. 7 สารวัตรใหญ่ EP. 13 สถานที่เก็บเอกสารทางบัญชี คือสถานที่ใด
รับจ่ายสำหรับกิจการ

7 รายรับ ทำเอง สิ่งสำคัญสุดๆ รับจ่ายสำหรับกิจการ

รับจ่ายสำหรับกิจการ ประโยชน์ของการทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ การทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ จุดประสงค์ของการทำบัญชีแต่ละกิจการที่แตกต่างกัน รายรับรายจ่าย สำหรับกิจการ หลักการทำรายรับ-รายจ่าย ของกิจการมีหลักการง่าย ๆ คือ มีเอกสารทุกครั้งในการขาย ใบเสนอราคา /ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน /วัตถุดิบ ทำสรุปยอดรวม รายรับ- รายจ่ายแบ่งตามเดือน ผลเสียของการไม่ทำบัญชี
Gantt Chart

Gantt Chart #7 ข้อ ดีเสีย ตัวอย่าง วิธีทำ ง่ายๆ คือโครงการ?

gantt chart วิธีทํา Gantt Chart ตัวอย่าง gantt chart excel วิธีทํา การเขียน gantt chart โครงการ gantt chart ตัวอย่างโครงการ gantt chart คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร gantt chart ข้อดี ข้อเสีย Gantt chart
อาชีพต่างๆ

อาชีพมีอะไรบ้าง •50• ต่างๆ ทั้งหมด ที่ทำกันแล้วไม่ยอมพูดต่อ?

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ
เลี้ยงหมา

2 หมา เลี้ยง สุนัข พันธุ์ใหญ่ เล็ก น่ารัก ไม่แปลกที่ไม่รู้!

วิธีเลี้ยงสุนัขพันธุ์เล็ก การเลี้ยงสุนัข แบบปล่อย เลี้ยงสุนัขตัวเดียว ปัญหาในการเลี้ยงสุนัข วิธีเลี้ยงลูกสุนัข 2 เดือน อยากเลี้ยงสุนัข แต่ไม่มีเวลา ความรู้และทักษะในการเลี้ยงสุนัข บทความ การเลี้ยงสุนัข

Leave a Comment

Scroll to Top