ประโยคสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

ประโยคที่แบ่งตามโครงสร้างทั้ง3ประเภทมีความเเตกต่างกันอย่างไร ประโยคแบ่งออกเป็นกี่ชนิด ประโยคประกอบด้วยอะไรบ้าง ประโยคมีอะไรบ้าง ชนิดของประโยค ป. 4 ประโยคคือ เฉลยชนิดของประโยค ประโยค ตัวอย่าง ใกล้ฉัน ออนไลน์
Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 5]

ประโยคสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

ประโยคสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะและโครงสร้างต่าง ๆ ดังนี้

 1. ประโยคอย่างง่าย (Simple Sentence) ประโยคที่ประกอบด้วยซับเจ็กต์ (Subject) และพรีดิเคต (Predicate) เท่านั้น ไม่มีประโยคย่อยอื่นที่เชื่อมต่อมาด้วยคำเชื่อม (conjunction) หรือคำวิเศษ (subordinating word).

  ตัวอย่าง “She sings beautifully.”

 2. ประโยคซับเจ็กต์ (Compound Sentence) ประโยคที่ประกอบด้วยสองหรือมากกว่าประโยคย่อย (clause) ที่เชื่อมต่อกันด้วยคำเชื่อม (conjunction) หรือคำวิเศษ (subordinating word).

  ตัวอย่าง “She sings beautifully, and he plays the guitar.”

 3. ประโยคสมบูรณ์ (Complex Sentence) ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลัก (main clause) และประโยคย่อยหรือประโยคที่เสริมเติม (subordinate clause) ที่เชื่อมต่อกัน ประโยคย่อยเสมอไปยังความหมายของประโยคหลัก.

  ตัวอย่าง “I will go to the party if I finish my work.”

 4. ประโยคสั่ง (Imperative Sentence) ประโยคที่ใช้เพื่อสั่งให้ใครบางคนทำบางสิ่ง ประโยคสั่งมักไม่มีซับเจ็กต์ (Subject) และใช้คำกริยาคำสั่ง (imperative verb) ในรูปของคำสั่ง.

  ตัวอย่าง “Please pass the salt.”

 5. ประโยคคำถาม (Interrogative Sentence) ประโยคที่ใช้เพื่อถามคำถาม เป็นประโยคที่มักมีคำถามเริ่มต้นด้วยคำถามอย่าง “what,” “when,” “where,” “why,” “who,” “how,” หรือคำถามอื่น ๆ.

  ตัวอย่าง “Where are you going?”

 6. ประโยคแสดงความประหลาดใจหรือเสียดาย (Exclamatory Sentence) ประโยคที่ใช้เพื่อแสดงความประหลาดใจ ความตื่นตาตื่นใจ หรือความเสียดาย มักมีคำนำหน้าอย่าง “how” หรือคำนำหน้าอื่น ๆ เพื่อแสดงความลักษณะของประโยค.

  ตัวอย่าง “How beautiful the sunset is!”

 7. ประโยคบอกคำสมาน (Declarative Sentence) ประโยคที่ใช้เพื่อแสดงคำพูดหรือคำสมานเป็นประโยคปกติ ประโยคบอกคำสมานมักมีโครงสร้างเป็นประโยคอย่างง่าย.

  ตัวอย่าง “I am going to the store.”

มีประเภทอื่น ๆ ของประโยคเพิ่มเติมอีกหลายประเภท เช่น ประโยคซับเจ็กต์คุณลักษณะ (Complex Sentence with an Appositive), ประโยคกระทำต่อตนเอง (Reflexive Sentence), และอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและแต่ละประเภทจะมีลักษณะและโครงสร้างเฉพาะของมันเอง.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ทฤษฎีเกมหมากรุกคืออะไร?

แบบฝึกหัด ทฤษฎีเกม พร้อมเฉลย ทฤษฎีเกม game theory pdf ทฤษฎีเกม ตัวอย่าง ทฤษฎีเกม วิจัย ตัวอย่าง ทฤษฎีเกม เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเกมศูนย์ ตัวอย่าง ทฤษฎีเกม หนังสือ ทฤษฎีเกม คณิตศาสตร์ ใกล้ฉัน ออนไลน์

ในการแพ้หมากรุก เมื่อใดจึงจะถือว่าเป็น “แมท”?

ประวัติหมากฮอส วิธี เล่น หมากฮอส มาตรฐาน ทำไม เรียก หมากฮอส หมากรุก เล่นกับ บอ ท แช ท หมากฮอส แช ท วัยรุ่น หมากฮอส หมากรุก ตาราง หมากฮอส ขนาด เท่า ไหร่ กลหมากฮอส ใกล้ฉัน ออนไลน์
คำคมชีวิต

คำคมชีวิต สู้ชีวิต คิดบวก 7 สั้นๆ กินใจ พลังชีวิต

คําคมสู้ชีวิต คิดบวก คํา-คม-สั้น-ๆ-กินใจ แคปชั่นพลังชีวิต คําคมสั้นๆ ความหมายดีๆ ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน คําคมสู้ชีวิต ฮาๆ คํา คมชีวิต ต้องสู้ คําคมชีวิต สั้นๆ
ปก คู่มือการบริหาร จัดการหนี้

คู่มือการบริหาร จัดการหนี้ แผนบริหาร ประจําวัน

คู่มือการบริหาร จัดการหนี้ แผนบริหารจัดการหนี้ ตาราง จัดการหนี้ การบริหารจัดการหนี้ หมายถึง การวางแผนการใช้เงินในชีวิต ประ จํา วัน การจัดการหนี้สินที่มีประสิทธิภาพ ความรู้ เกี่ยวกับการบริหาร จัดการ หนี้ pdf ทฤษฎีการบริหารหนี้
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 7 ประกอบด้วย ประโยชน์ ธุรกิจ

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในงานบัญชี ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger System) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable System) ระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable System) ระบบจัดซื้อ (Purchase Order System) ระบบขาย (Sale Order Processing System) ระบบควบคุมสินค้า (Inventory Control System)
มงคง 38 ประการ การ์ตูน

มงคล 38 ประการ คือ มงคลสูตร มงคลสูตรคําฉันท์

มงคล ชีวิต 38 ประการ มงคล 38 คือ มงคล 38 หมาย ถึง มงคลสูตร คำ ฉันท์ 38 ประการ
อาชีพต่างๆ

50 อาชีพ ต่างๆ รวม ทั้งหมด มีอะไรบ้าง !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ
เงินมัดจำ

เงินมัดจำ 3 ตัวอย่าง ผิดสัญญา ไม่คืนค่ามัดจำ

เงินมัดจำ เงินค่ามัดจำ คืออะไร ตัวอย่างมัดจำ บึนทึกบัญชีเงินมัดจำ ดังนี้ ผิดสัญญามัดจำ การริบเงินมัดจำ

Leave a Comment

Scroll to Top