4 สอบเทียบ GET คือ ย่อมาจาก เข้าคณะ อะไร ที่ไหน

GED
Click to rate this post!
[Total: 1454 Average: 5]

get

GED คือ การสอบที่เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย GED แบ่งออกเป็น 5 วิชา ได้แก่

Language Arts, Reading
Language Arts, Writing
Mathematics
Science
Social Studies

ในแต่ละวิชาจะมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน
นักเรียนจะต้องสอบผ่าน (410 คะแนน) ทุกวิชา
และเมื่อรวมคะแนนทุกวิชาต้องได้คะแนนมากกว่า 2250 คะแนน (หมายความว่าเอาแค่ผ่าน 410 คะแนน ทุกวิชาไม่ได้นะ)
นักเรียนจึงจะสามารถเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากกระทรวงศึกษาธิการได้ ¹

สอบเทียบ ged เข้าคณะอะไรได้บ้าง

เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดทางความรู้ในการเรียนหลักสูตรนานาชาติในระดับอุดมศึกษาหรือศึกษาต่อในต่างประเทศ

สอบ GED ที่ไหน

มหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตร

ที่มา:

http://www.usc.ac.th/articles/details/ged-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 31 ตุลาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top