ธุรกรรมการเงินดิจิทัล แบบ Banking Technology

รูปแบบของธุรกรรมการเงินดิจิทัลแบบ payment technology คือ  ประเภทของ fintech กลุ่มธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุน ได้แก่ fintech มีอะไรบ้าง FinTech คือ  ตัวอย่าง fintech ในไทย เทคโนโลยีการเงิน มีอะไรบ้าง fintech มีรูปแบบการให้บริการกี่รูปแบบ วิวัฒนาการของธุรกรรมการเงินดิจิทัลยุค 3.0 คือ 
Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

รูปแบบของธุรกรรมการเงินดิจิทัลแบบ Banking Technology

ธุรกรรมการเงินดิจิทัลแบบ banking technology มีรูปแบบที่หลากหลายและอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคารหรือบริษัทที่ให้บริการดังนี้

 1. การทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ: ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของตนได้ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น โอนเงินระหว่างบัญชี, ชำระบิล, ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ เป็นต้น ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในสะดวกและรวดเร็ว

 2. การใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิต: ธนาคารมีการออกและให้บริการบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่สามารถใช้ในการชำระเงินที่ร้านค้าหรือเว็บไซต์ออนไลน์ได้ ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านระบบได้โดยตรง

 3. การทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ออนไลน์: ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารและทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของธนาคาร ซึ่งสามารถทำธุรกรรมเช่นเดียวกับแอปพลิเคชันมือถือ เช่น โอนเงิน, ชำระบิล, ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ เป็นต้น

 4. การใช้เครื่อง ATM: เครื่อง ATM (Automated Teller Machine) เป็นอุปกรณ์ที่ให้บริการธุรกรรมการเงินแบบอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถถอนเงินสด, ฝากเงิน, โอนเงินระหว่างบัญชี และตรวจสอบยอดเงินคงเหลือผ่านเครื่อง ATM ที่ตั้งอยู่ใกล้บ้านหรือที่ทำงาน

 5. การใช้ระบบการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต (Online Payment System): บริการเหล่านี้เป็นทางเลือกสำหรับการชำระเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารของผู้ใช้ เช่น PayPal, Google Pay, Apple Pay เป็นต้น

 6. การใช้ระบบการสแกน QR Code: การใช้ระบบการสแกน QR Code เป็นที่นิยมในการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัล ผู้ใช้สามารถสแกนรหัส QR Code ที่ร้านค้าหรือบนใบแจ้งยอดเพื่อทำการชำระเงินได้โดยตรงจากบัญชีธนาคาร

รูปแบบธุรกรรมการเงินดิจิทัลในระบบ banking technology นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยังช่วยลดความซับซ้อนและความยุ่งยากในการทำธุรกรรมเชิงกระทำทางการเงินด้วย

payment technology 02 1

รูปแบบของธุรกรรมการเงินดิจิทัลแบบ Payment Technology

รูปแบบของธุรกรรมการเงินดิจิทัลแบบ payment technology สามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบได้ดังนี้
 1. การโอนเงินผ่านพอร์ตัลการชำระเงิน (Digital Wallet): รูปแบบนี้เป็นการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารของผู้ใช้ เงินสดหรือบัตรเครดิตจะถูกเชื่อมต่อกับพอร์ตัลการชำระเงินเพื่อใช้ในการโอนเงินให้กับร้านค้าหรือบุคคลอื่น โดยผู้ใช้สามารถทำการชำระเงินได้ด้วยการสแกน QR Code, การใช้ NFC (Near Field Communiation) หรือการใช้รหัสผ่านที่ป้อนเอง

 2. การใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตออนไลน์: ในรูปแบบนี้ ผู้ใช้สามารถใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของตนเพื่อชำระเงินทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบการชำระเงินที่เปิดให้บริการโดยธนาคารหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเพื่อทำการชำระเงินในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่รองรับ

 3. การใช้บิตคอยน์และเงินดิจิทัลอื่น ๆ: รูปแบบนี้เกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินดิจิทัล เช่น บิตคอยน์ (Bitcoin), เอเธอร์ (Ethereum) และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ผู้ใช้สามารถใช้สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ในการชำระเงินในรูปแบบออนไลน์ เมื่อผู้รับชำระเงินยอมรับสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าว

 4. การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain): เทคโนโลยีบล็อกเชนถูกนำมาใช้ในรูปแบบการชำระเงินดิจิทัล เช่น การทำสัญญาและการโอนเงินระหว่างประเทศ ระบบบล็อกเชนช่วยให้การทำธุรกรรมการเงินดิจิทัลเป็นไปอย่างปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได้ว่าการทำธุรกรรมเป็นถูกต้องและไม่ถูกแก้ไข

4 ธุรกรรมการเงินดิจิทัล

รูปแบบของธุรกรรมการเงินดิจิทัลแบบ payment technology ข้างต้นช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำการชำระเงินได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยสามารถทำผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน, เว็บไซต์ออนไลน์, หรือโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ ที่รับรู้การยอมรับในระบบการชำระเงินออนไลน์

ประเภทของ Fintech กลุ่มธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุน

ประเภทของ Fintech ในกลุ่มธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนได้แก่:

 1. Robo-Advisor: เป็นระบบอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลการเงินเพื่อวิเคราะห์และแนะนำการลงทุนให้กับลูกค้า โดยอาศัยเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) และ Machine Learning เพื่อจัดการและปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงของลูกค้า

 2. Crowdfunding Platforms: เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ลงทุนกับผู้ร้องขอทุนเพื่อการลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยผู้ร้องขอทุนสามารถเผยแพร่และจัดทำแผนธุรกิจของตนเพื่อดึงเงินทุนจากผู้ลงทุนที่สนใจ

 3. Peer-to-Peer (P2P) Lending: เป็นระบบที่เชื่อมต่อผู้กู้กับผู้ให้กู้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้กู้สามารถขอสินเชื่อและผู้ให้กู้สามารถลงทุนในการให้กู้เงินให้กับผู้กู้ โดยระบบจะทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพการเงินและประวัติเครดิตของผู้กู้ก่อนที่จะกู้เงินได้

 4. Automated Trading Platforms: เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดทุน ผู้ใช้สามารถใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกลยุทธ์และเครื่องมือการวิเคราะห์ที่กำหนดไว้

 5. Digital Wealth Management: เป็นระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางการเงินแบบดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อให้บริการในการวางแผนการเงิน, การลงทุน, และการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้กับลูกค้า

 6. Social Trading: เป็นรูปแบบที่ผู้ใช้งานสามารถร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลการลงทุน, กลยุทธ์การซื้อขาย, และผลตอบแทนของการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้ใช้สามารถติดตามและทำการซื้อขายตามกลยุทธ์ของผู้ลงทุนอื่นได้

รายการข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างของ fintech ในกลุ่มธุรกรรมการลงทุน มีหลายรูปแบบและบริการที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการการลงทุนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในยุคดิจิทัลที่เรามีในปัจจุบัน

Fintech มีอะไรบ้าง

Fintech หรือ Financial Technology เป็นคำนำหน้าที่อ้างถึงการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการทางการเงิน ซึ่งมีหลายประเภทและบริการที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการในสายงานการเงิน นี่คือตัวอย่างของ fintech ที่คุณสามารถพบเห็นในปัจจุบัน

6 Financial Technology

 1. การชำระเงินและโอนเงิน: รวมถึงแพลตฟอร์มการชำระเงินออนไลน์และแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งและรับเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย เช่น PayPal, Venmo, Google Pay, Apple Pay และ Alipay

 2. การกู้ยืมเงินและการเงินบุคคล: รวมถึงแพลตฟอร์มการกู้ยืมเงินแบบ Peer-to-Peer (P2P) Lending ที่เชื่อมโยงผู้กู้กับผู้ให้กู้ทางออนไลน์ และบริการการเงินบุคคลที่ให้คำแนะนำในการบริหารเงินส่วนตัว เช่น LendingClub, SoFi, และ Mint

 3. การลงทุนและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์: รวมถึงแพลตฟอร์มการลงทุนแบบอัตโนมัติ (Robo-Advisor) ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแนะนำการลงทุนและการจัดการพอร์ตการลงทุนอย่างรวดเร็วและประสิทธิภาพ เช่น Wealthfront, Betterment และ Robinhood

 4. การบริหารจัดการธุรกรรมอุรังค์ธนาคาร: รวมถึงแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเงินออนไลน์ เช่น การเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์, การควบคุมการเงิน, และการจัดการธุรกรรมทางการเงินที่ปลอดภัย เช่น Chime, Revolut, และ Monzo

 5. การประกันภัย: รวมถึงบริการการซื้อประกันภัยออนไลน์ ที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถเลือกแผนประกันภัยและทำการสมัครได้อย่างง่ายดาย และมีความคุ้มครองที่กว้างขวาง เช่น Lemonade, Oscar, และ Policygenius

 6. การตลาดและการเงินทางเสียง: รวมถึงแพลตฟอร์มที่ให้บริการในการกำหนดราคาสินทรัพย์และการซื้อขายเครดิต โดยผู้ใช้สามารถลงทุนในการซื้อขายหุ้น, สกุลเงินดิจิทัล, และสินทรัพย์อื่น ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน เช่น eToro, Coinbase และ Robinhood

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของ fintech ที่มีอยู่ อื่น ๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ในการทำธุรกรรมการเงินและสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ อาจมีการพัฒนาขึ้นเพิ่มเติมในอนาคตเนื่องจากความเจริญของเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงในวงการการเงิน

FinTech คือ 

Fintech (Financial Technology) เป็นคำย่อที่ใช้ในการอธิบายเทคโนโลยีทางการเงินที่ใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทางการเงินในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและนวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทำธุรกรรมทางการเงิน และให้บริการทางการเงินที่มีความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

payment technology 01 1

Fintech ครอบคลุมหลากหลายสาขาของการเงิน เช่น การชำระเงินออนไลน์, การกู้ยืมเงินทางออนไลน์, การลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย์สินดิจิทัล, การประกันภัยออนไลน์, และการบริการธนาคารออนไลน์ เป็นต้น โดยเทคโนโลยีในส่วนของ fintech รวมถึงการใช้งานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น ความเข้าใจในภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing), ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), บล็อกเชน (Blockchain), และความรู้สึกอินเทอร์เน็ตของสิ่ง (Internet of Things) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางการเงินและสร้างความเชื่อมต่อที่รวดเร็วและปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน.

ตัวอย่าง Fintech ในไทย

นี่คือตัวอย่างของธุรกิจ Fintech ที่กำลังพัฒนาและก้าวหน้าในประเทศไทย:

 1. PromptPay: ระบบชำระเงินและโอนเงินที่พัฒนาโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ระบบนี้เชื่อมโยงเลขประจำตัวประชาชนกับเลขที่บัญชีธนาคาร เพื่อให้ผู้ใช้สามารถโอนเงินระหว่างบุคคล ชำระเงินสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

 2. Digio: เป็นบริษัท fintech ที่ให้บริการการชำระเงินออนไลน์และการออกบัตรเครดิตดิจิตอล ผู้ใช้งานสามารถใช้แอปพลิเคชัน Digio Wallet เพื่อชำระเงินที่ร้านค้า และออกบัตรเครดิตในรูปแบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน

 3. MoneyTable: เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนและการเงินส่วนบุคคลที่ให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกซื้อกองทุนรวม และกองทุน ETF ผ่านแอปพลิเคชัน และติดตามผลตอบแทนการลงทุนในเวลาจริง

 4. StockRadars: เป็นแอปพลิเคชันที่ให้ข้อมูลและเครื่องมือในการวิเคราะห์ตลาดหุ้นในประเทศไทย ผู้ใช้งานสามารถติดตามราคาหุ้น กราฟและข่าวสารตลาดหุ้นได้โดยเรียลไทม์

 5. Omise: เป็นบริษัท fintech ที่ให้บริการสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ผ่านการประมวลผลการชำระเงินออนไลน์และบริการทางการเงินอื่น ๆ ที่มีความปลอดภัย

 6. Finnomena: เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่ให้บริการในการเลือกซื้อกองทุนรวม และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและใช้งานได้สะดวก

6 ตัวอย่างธุรกิจ Fintech

เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของธุรกิจ Fintech ที่กำลังก้าวไปข้างหน้าในประเทศไทย สถานการณ์ fintech ยังคงเจริญเติบโตและมีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน และอาจมีการเพิ่มเติมและความหลากหลายในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้เทคโนโลยีทางการเงินอย่างสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ปริมาตรของทรงกระบอกคำนวณอย่างไร?

สูตรปริมาตรทรงกระบอก โปรแกรมหาปริมาตรทรงกระบอก สูตรหาปริมาตรทรงกระบอก ลิตร สูตรปริมาตรทรงกระบอกกลวง คำนวณปริมาตร น้ำมัน ถัง กลม โจทย์ปริมาตรทรงกระบอก สูตรหาปริมาตรทรงกระบอก excel ปริมาตรทรงกระบอก หน่วย ใกล้ฉัน ออนไลน์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ใช้ แผนที่ วิทยา รูป ประกอบ ประโยชน์

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 10 ชนิด เครื่องมือทางภูมิศาสตร์หมายถึง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และ ประโยชน์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้าง วิธีใช้ เฉลยใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สรุป เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 20 ชนิด เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ฝันเห็นรถ

ขับรถ 7 ฝันว่ารถหาย เลข น้ำท่วม กระบะ ใหม่ ขโมย

ฝันว่ารถหาย ฝันว่ารถหาย ฝันว่าขับรถ ฝันว่าน้ำท่วม ฝันว่าได้ขับรถกระบะ ฝันว่าออกรถใหม่ ฝันเห็นรถตัวเอง ฝันว่าทองหาย ฝันว่าของหาย ฝันว่าขโมยขึ้นบ้าน ฝันว่ารถเสีย ฝันว่าเงินในกระเป๋าหาย ฝันว่ารถพัง ฝันว่าทองหายแล้วได้คืน ฝันว่ารถหายหาไม่เจอ ฝันว่าโจรปล้น ฝันเห็นขโมย ฝันว่ารถถูกชน ฝันว่าถูกขโมยเงิน ฝันเห็นหัวหน้างาน ฝันว่าซื้อรถมือสอง ฝันว่ารถจักรยานยนต์หาย ฝันว่ารถหายแต่ได้คืน มีความหมายหรือโชคลาภ ฝันเห็นรถยนต์สีขาว เป็นเช่นนี้ตีความหมายว่าอย่างไร
QA

QC QA การควบคุม คุณภาพ 7 วิธี ย่อมาจาก

QC QA การรับประกัน และ ควบคุมคุณภาพสินค้า qc engineer คือ การควบคุมคุณภาพ quality control คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ QA คือ ขั้นตอนการกําหนดคุณภาพ มีอะไรบ้าง วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้า มีอะไรบ้าง ? qc โรงงาน ทําอะไรบ้าง 1.การตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ (Raw Material) 2.การตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 3.การตรวจสอบคุณภาพ เนื้อผลิตภัณฑ์ (Bulk) 4.การตรวจสอบคุณภาพ ระหว่างการผลิต 5.การตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finish Good) QS คือ ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ QC ตัวอย่างงาน คุณสมบัติลักษณะ 1.QC (Quality Control) การควบคุมคุณภาพ 2.QA (Quality Assurance) การประกันคุณภาพ 3.QS (Quantity Surveyor) ผู้ตรวจสอบปริมาณงาน สรุป
อาหารไทย 4 ภาค

อาหารไทย 4 ภาค พื้นบ้าน กลาง ใต้ อีสาน ตะวันออก

อาหารไทย 4 ภาค พร้อมวิธี ทํา ใบงานอาหารไทย 4 ภาค รายงาน อาหารไทย 4 ภาค ภาพอาหารไทย 4 ภาค อาหารไทย 4 ภาค pdf อาหารไทย 4 ภาค ppt เอกลักษณ์ อาหารไทย 4 ภาค อาหารแต่ละภาค

การคำนวณเลขประจำวันเริ่มต้นจากวันที่เกิดหรือเวลาที่เกิดด้วย?

สูตร excel นับวัน จนถึง ปัจจุบัน สูตรคํานวณวันที่ ครบกําหนด excel สูตร excel นับจำนวนวัน คํานวณระยะเวลา excel สูตรคำนวณวัน คงเหลือ สูตร excel : นับ วัน เดือน ปี สูตร excel วันจันทร์ ถึง อาทิตย์ ฟังก์ชันวันที่และเวลา excel ใกล้ฉัน ออนไลน์
เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร 5 ประเภท มี กี่ แบบ อะไรบ้าง

เงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคาร คือ ประเภทของเงินฝาก สรุปโดยรวม ประเภทเงินฝาก
4m

4m วิเคราะห์ หลักการ จัด บริหาร Management

4m คือ หลักการบริหาร 4m 4m management การ วิเคราะห์ 4m 3m คือ Management คือ แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ ทฤษฎี 4 M เป็นของใคร หลักการ บริหาร 4m ปัจจัย

Leave a Comment

Scroll to Top