2 ข้อ DBD E-Filing คัด หนังสือรับรองบริษัท?

ปก dbd-e-filing
Dbd e-Filing สรุปภาพรวมระบบ DBD e-Filing ตรวจสอบสถานะบริษัท วิธีการค้นหาจากคลังข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนังสือรับรองบริษัท วิธีขอหนังสือรับรองบริษัท ธนาคาร ดังนี้ ช่องทางการรับหนังสือรับรอง 5 ช่องทาง ดังนี้ คลังข้อมูลธุรกิจ DBD
Click to rate this post!
[Total: 163 Average: 5]

Dbd e-Filing

DBD ย่อมาจาก DBD e-Service DepartMent of Business Development กรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD e-Service เป็นโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล/งบการเงิน ข้อมูลร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์และข้อมูลสมาคม และบริการออนไลน์

e-Filing
คลังข้อมูลธุรกิจdbd

DBD e-Filing

dbd-efiling
dbd-efiling

ระบบ DBD e-Filing เป็นการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เป็นระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี XBRLซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นำส่งได้ตลอด 24 ชม. อยู่ที่ไหนก็ส่งได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย

สรุปภาพรวมระบบ DBD e-Filing

สมัครขอรับ Username และ Password

ส่วนที่ 1

 • เตรียมข้อมูลงบการเงิน
 • นำส่งงบการเงิน
 • ตรวจสอบผลการนำส่ง

ส่วนที่ 2

 • เตรียมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • ตรวจสอบผลการนำส่ง

ตรวจสอบสถานะบริษัท

ตรวจสอบสถานะบริษัท
ตรวจสอบสถานะบริษัท

วิธีการค้นหาจากคลังข้อมูลธุรกิจ

 • ขั้นตอนการค้นหาจาก คลังข้อมูลธุรกิจ ดังนี้ เลือกหัวข้อคลังข้อมูลธุรกิจ ที่ช่องบริการออนไลน์ และ Login โดย
 • กรณีเป็นสมาชิกให้ระบุ “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” เพื่อเข้าสู่ระบบ (หากไม่ได้เป็นสมัครสมาชิกให้สมัครสมาชิกก่อน) เลือก “ข้อมูลนิติบุคคล”
 • ค้นหาโดยเลือกจาก เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ ชื่อนิติบุคคล คลิก “ค้นหา” จะปรากฏข้อมูลของ นิติบุคคลที่ต้องการค้นหา ให้คลิกที่เลขทะเบียนของนิติบุคคล จะปรากฏหน้าข้อมูลทั่วไป ซึ่งจะแสดง ข้อความว่า “นิติบุคคลไม่มีสานักงานแห่งใหญ่ ณ ที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้” อยู่ในรายการข้อควรทราบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนังสือรับรองบริษัท

วิธีขอหนังสือรับรองบริษัท ธนาคาร ดังนี้

สามารถขอหนังสือรับรองออนไลน์ได้แล้วที่ https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ปรับปรุงระบบให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสารและถ่ายเอกสารผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Service)
โดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ลงนามรับรองเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสาร บริการหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ทางอิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการรับหนังสือรับรอง 5 ช่องทาง ดังนี้

 • รับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic File)
 • จัดส่งโดยพนักงานกรม (Delivery)
 • จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)
 • รับด้วยตนเอง (Walk In)
 • รับผ่านธนาคาร (Bank)

คลังข้อมูลธุรกิจ DBD

ข้อมูลธุรกิจที่สามารถดูได้จาก คลังข้อมูลธุรกิจDBD
ข้อมูลธุรกิจที่สามารถดูได้จาก คลังข้อมูลธุรกิจDBD

ความสามารถของ คลังข้อมูลธุรกิจ DBD ที่สามารถให้บริการได้

ดูสถิติข้อมูล 

 • ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล  
 • รายชื่อนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
 • ธุรกิจเด่น  
 • ข้อมูลธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 • ข้อมูลธุรกิจรายจังหวัด   
 • ข้อมูลธุรกิจรายภาค   
 • ข้อมูลย้อนหลัง  

การขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา ตรวจค้นทะเบียนธุรกิจ และใบแทนใบสำคัญ

 • ขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนา ตรวจค้นทะเบียน และใบแทนใบสำคัญ
 • การให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certificate)
 • การให้บริการหนังสือรับรอง / รับรองสำเนาและถ่ายเอกสารทางอินเตอร์เน็ต (e-Service)
 • การให้บริการหนังสือรับรอง (e-Certificate file)

 วิธีตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

 • ตรวจสอบความถูกต้อง e-Certificate
 • ตรวจสอบความถูกต้อง e-Service
 • ตรวจสอบความถูกต้อง e-Certificate file

 การส่งงบการเงินประจำปีและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  

 • การส่งงบการเงินประจำปีและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • การนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e Filing)

 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) สำหรับผู้จัดทำสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ.2559

 รายชื่อสาขาธนาคารที่ให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certificate) 

 1. ธนาคารกรุงไทย
 2. ธนาคารกรุงเทพ
 3. ธนาคารออมสิน  
 4. ธนาคารกสิกรไทย
 5. ธนาคารไทยพาณิชย์  
 6. ธนาคารธนชาต
 7. ธนาคารมิซูโฮ
 8. ธนาคารเกียรตินาคิน
 9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 10. สรุปจำนวนสาขาที่เปิดให้บริการ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

7 มีเครื่องหมายในภาษาไทย ที่ใช้เพื่อบอกความรู้สึกหรืออารมณ์?

เครื่องหมายวรรคตอน / หมายถึง หรือ เครื่องหมายต่างๆ เครื่องหมายอัญประกาศ บุพสัญญา ใช้อย่างไร เครื่องหมายต่างๆที่ใช้ในภาษาไทย มหัพภาค เครื่องหมาย เครื่องหมายจุลภาค ใช้อย่างไร ใกล้ฉัน ออนไลน์

2 ในหมากรุก การทำ “แคสเซลล์” จะเกิดขึ้นเมื่อใด?

ประวัติหมากฮอส วิธี เล่น หมากฮอส มาตรฐาน ทำไม เรียก หมากฮอส หมากรุก เล่นกับ บอ ท แช ท หมากฮอส แช ท วัยรุ่น หมากฮอส หมากรุก ตาราง หมากฮอส ขนาด เท่า ไหร่ กลหมากฮอส ใกล้ฉัน ออนไลน์
จิตอาสา

โครงการ กิจกรรมจิตอาสา 25 ช่วยสังคมส่วนรวม มีอะไรทุกคนทำได้?

โครงการกิจกรรมจิตอาสา ตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสา จิตอาสาออนไลน์ จิตอาสามีอะไรบ้าง จิตอาสา10ข้อ กิจกรรมจิตอาสาในชุมชน กิจกรรมจิตอาสา ประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา ฟรี กิจกรรมจิตอาสา 65 กิจกรรมจิตอาสา 2565 ฟรี
ตารางรายรับรายจ่าย

ตารางรายรับรายจ่าย #7 eXCEL ร้านค้า คำอธิบายพร้อมตัวอย่าง?

แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน วิธีทํารายรับรายจ่ายประจําวัน แบบบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียน โปรแกรม รายรับ รายจ่าย ฟรี

6 แสงและการมองเห็น แสงที่มองเห็น ประโยชน์ ทำได้อย่างเจ๋ง!

แสงและการมองเห็น ม.3 สรุป แสงและการมองเห็น ป.2 pdf แสงและการมองเห็น ม.3 pdf แสงและการมองเห็น สรุป แสงและการมองเห็น ม.5 pdf แสงและการมองเห็น ม.5 สรุป แสงและการมองเห็น ม.3 ใบงาน แสงที่มองเห็น ประโยชน์ ออนไลน์

9 ประโยคภาษาอังกฤษมีคำสั่งอะไรบ้าง?

ประโยคคําสั่ง20ข้อ ประโยค คํา สั่ง ภาษาอังกฤษ พร้อม คํา อ่าน ประโยค คํา สั่ง ภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน ประโยคคําสั่ง ภาษาไทย โครงสร้างประโยคคําสั่ง ภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัด ประโยค คํา สั่ง ภาษาอังกฤษ ประโยคคําสั่ง มีอะไรบ้าง imperative sentence มีอะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์

7 เวตาลมีความเชื่อ เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายหรือไม่ อย่างฮา!

เวตาลมีลักษณะอย่างไร โครงเรื่อง หลักของนิทานเวตาล กล่าวถึง ตัวละคร เอก 2 ตัว คือ ใคร แนวคิด สํา คั ญ ของนิทานเวตาล เรื่องที่ 10 คือ อะไร อธิบาย และ ยก ตัวอย่าง เหตุการณ์ ประกอบ ลิ้นคนนั้นตัดคอคนเสียมากต่อมากแล้ว” มีความหมายอย่างไร ลักษณะเด่นของพระวิกรมาทิตย์ นิทานเรื่องเวตาล มุ่งแสดงประเด็นใดมากที่สุด ปัญหาของนิทานเวตาลเรื่องสุดท้าย ยากกว่านิทานเรื่องอื่นเป็นเพราะเหตุใด สาระ สำคัญ ของ เรื่อง เวตาล ออนไลน์
4m

4 Management หลักการประกอบไปด้วย วิเคราะห์ บริหารเข้าใจง่ายๆ

4m คือ หลักการบริหาร 4m 4m management การ วิเคราะห์ 4m 3m คือ Management คือ แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ ทฤษฎี 4 M เป็นของใคร หลักการ บริหาร 4m ปัจจัย

Leave a Comment

Scroll to Top