Data Analytics

Data Analytics 7 งาน ทำอะไรเรียนที่ไหนเกี่ยวกับ

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

data analytics

Data-Analytics คือ ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในที่ต่างๆ และในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากวิเคราะห์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เข่น การวิเคราะห์หาพฤติกรรมของผู้บริโภคจากข้อมูลการซึ้อสินค้า การวิเคราะห์ผลประกอบการทางการตลาด การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของโรคจากข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น ในปัจจุบันข้อมูลนั้นมีอยู่มหาศาล Data Analyitcs จึงนำว่าเป็นศาสตร์ที่มีความจำเป็นอย่างมากในทุกองค์กร ในรายวิชานี้ จะมีการบรรยายถึงหลักการพื้นฐานของการทำ Data-Analytics เช่นการจัดการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Data Cleaning) การทำความเข้าใจข้อมูล (Data Exploring) การวิเคราะห์ประมวลผล (Data Processing) และการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) ผ่านการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น เช่น Microsoft Excel และ Power BI ¹

Data-Analytics เรียนที่ไหน

หลักสูตร สาขา Data Science ตามมหาวิทยาลัย

Data Analysis คืองานอะไร

ศึกษาข้อมูล > ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล > คำนึงถึงผลสัพธ์ > ตั้งสมมติฐานความน่าจะเป็น > ค้นคว้าวิธีจากข้อมูล > ออกแบบขั้นตอนกระบวนการ > พิสูจน์ผลลัพธ์ > ออกรายงาน > สื่อสารข้อมูลในรายงาน

 

1.ที่มา mahidol.ac.th

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

อริยสัจ

อริยสัจ 4 คือ ตัวอย่าง แก้ปัญหา ชีวิต ประโยชน์

อริยสัจ 4 อริยสัจ 4 คือ อริยสัจ 4 มีอะไรบ้าง อริยสัจ 4 ตัวอย่าง วิธีคิดแบบอริยสัจ อริยสัจ 4 ได้แก่ อริยสัจ 4 หมายถึง อริยสัจ 4 ทุกข์ อริยสัจ 4 ใน-ชีวิต-ประ-จํา-วัน อริยสัจ 4 สรุป อริยสัจ 4 ตัวอย่าง อริยสัจ 4 นิโรธ คือ อริยสัจ 4 มรรค คือ
business model

Business Model 3 ธุรกิจ กี่ประเภท วิธี ทํา

business model คืออะไร business model มีอะไรบ้าง การเขียน business model business model ตัวอย่างธุรกิจ Types of business model business model ร้านอาหาร business model canvas ตัวอย่างธุรกิจ ตัวอย่าง business model canvas ภาษาไทย

มีเกมส์จับคู่ภาพเหมือนที่เน้นความสนุกหรือความซับซ้อนในการเล่นมากกว่ากันหรือไม่?

ประเภทของเกม 9 ประเภท จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเกม ตัวอย่างแผนการสอนโดยใช้เกม ประโยชน์ของการเล่นเกมการศึกษา ลักษณะของเกมมีอะไรบ้าง เทคนิคการใช้เกมประกอบการสอน ความหมายของเกมออนไลน์ จงบอกขอบข่ายของเกมมา 3 ข้อ ออนไลน์
มงคง 38 ประการ การ์ตูน

มงคล 38 ประการ คือ มงคลสูตร มงคลสูตรคําฉันท์

มงคล ชีวิต 38 ประการ มงคล 38 คือ มงคล 38 หมาย ถึง มงคลสูตร คำ ฉันท์ 38 ประการ

มีแบบจำลองสภาพอากาศหรือสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการปลูกผักในเกมหรือไม่?

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลกระทบต่อการเกษตร สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการผลิตพืช ผลกระทบต่อการเกษตรมีอะไรบ้าง สภาพอากาศ กับ การเกษตร การเปลี่ยนแปลง ภูมิ อากาศ ต่อ การเกษตร ภูมิอากาศที่เหมาะแก่การเพาะปลูก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหมาย สาเหตุ ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสร้างวิทยาศาสตร์ ป.1 หลักสูตรใหม่ ใกล้ฉัน ออนไลน์
เครื่องรางฮ่องกงการเงิน

เครื่องรางฮ่องกง 7 การเงิน ความรัก ด้ายแดง

เครื่องรางฮ่องกง มีอะไรบ้าง เครื่องราง ฮ่องกง Pantip เครื่องราง ฮ่องกง ความรัก เครื่องรางฮ่องกง ราคา เครื่องรางไต้หวัน ของฝากฮ่องกง กังหัน ฮ่องกง ด้ายแดง ฮ่องกง
ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน 7 ตัวอย่าง ที่ถูกต้อง วิธีเขียน

ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel
ฐานภาษี

ฐานภาษี นิติบุคคล อัตราภาษี ธรรมดา คืออะไร

ฐานภาษี ความหมายของคำว่าฐานภาษี ฐานภาษี ฐานภาษีแบ่งได้เป็นฐานภาษีของสินทรัพย์กับฐานภาษีของหนี้สิน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

Leave a Comment

Scroll to Top