CV คือ 7 เขียนยังไง เรซูเม่ ตัวอย่าง ล่าสุด

CV
Click to rate this post!
[Total: 7016 Average: 5]

CV คือ

 • CV คือ มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน CV ย่อมาจาก “Curriculum Vitae” 
 • CV   แปลว่า “เรื่องราวชีวิตของคุณ”

CV : ซีวี

cv template
cv template

     CV หมายถึง เอกสารที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทำงาน ประสบการณ์ คุณสมบัติและความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกิจกรรม งานวิจัยหรือเกียรติคุณที่คุณได้รับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การสอน งานวิชาการ ทั้งนี้อาจรวมถึงประวัติ ส่วนตัวโดยย่อ เรียกกันสั้นๆ ว่า ใบ CV Curriculum Vitae อ่านว่า “เคอ-ริค-คิว-ลัม วี-เต้”

CV meaning : Curriculum Vitae (CV) is Latin for “course of life.” In contrast, resume is French for “summary.” Both CVs & Resumes: Are tailored for the specific job/company you are applying to. Should represent you as the best qualified candidate. Are used to get you an interview. Do not usually include personal interests.

Resume คือ อะไร

       เร ซู เม่ แปลว่า “ประวัติย่อ” Resume หมายถึง ประวัติการศึกษาและทำงานโดยสังเขปที่พูดถึงทักษะ ความรู้ คุณสมบัติ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลนั้น ๆ Resume อ่านว่า “เร-ซู-เม่”

CV and Resume  : Resume กับ CV ต่างกันอย่างไร

           CV Curriculum Vitaeจะมีรูปแบบที่ชัดเจน และไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก นอกจากจะมีการเพิ่มรายละเอียดของความสำเร็จหรือคุณสมบัติต่าง ๆ โดยทั่วไป มีความยาวอย่างน้อย 2 หน้ากระดาษขึ้นไป โดยส่วนมาก CV นั้น มักใช้เวลาไปขอทุนการศึกษา การสมัครเข้าเรียนในต่างประเทศหรือสมัครงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิชาการ ส่วนใหญ่จะเขียนด้วยภาษาอังกฤษ

Resume จะต่างกับ CV ตรงที่คุณสามารถ

ปรับแต่ง Resume ให้เข้ากับตำแหน่งงานที่คุณสมัครได้เพื่อแสดงความโดดเด่นของตัวคุณ คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลเชิงลึกเทียบเท่า CV หรือในบางครั้งคุณอาจไม่จำเป็นต้องใส่กิจกรรมหรืองานพิเศษอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่สมัคร Resume ที่ดีจึงไม่ควรยาวเกิน 1-2 หน้ากระดาษเพื่อความกระชับของเนื้อหา โดยส่วนมาก Resume ใช้ในการสมัครงานทั่วไป

Job Application

        Job Application แปลว่า แบบฟอร์มใบสมัครงาน ที่บริษัทหรือสำนักงานกำหนดขึ้นเพื่อกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Vitae แปลว่า ชีวิต ประวัติย่อ ชีวประวัติโดยสังเขป  โดยกำหนดให้ระบุรายละเอียดในApplication Form แปลว่า แบบสมัครงาน ใบสมัครงาน ทุกครั้งที่ สมัครงาน ตั้งมี ใบ CV หรือ ใบ resume ด้วยเทคโนโลยีในยุคสมัยในปัจจุบัน การสมัครงานเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยาก สามารถโหลด ใบสมัครงาน resume ซึ่งผู้สมัครสามารถ created by แปลว่า สร้าง,สร้างสรรค์,ประดิษฐ์ขึ้น โดย cont. ย่อมาจาก บัญชีผู้ใช้

ตัวอย่าง resume purchasing : ตัวอย่างของประวัติพนักงานจัดซื้อ / ฝ่ายจัดซื้อ

 1. กำหนดการจัดรูปแบบของสัดส่วน แบบฟอร์มสมัครงาน resume
 2. คำถามมากมายที่สงสัยกัน : resumeกี่หน้า เนื้อหากระชับรัดกุม เอกสาร 1-2 หน้ากระดาษ
 3. เพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพและมีความสามารถในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ คือใบเบิกทางสำหรับการสมัครงาน ต้องทำ แบบฟอร์มสมัครงานภาษาอังกฤษล้วน เพื่อสร้างจุดสนใจให้ current employer แปลว่า นายจ้างปัจจุบัน บริษัทหรือสำนักงานนั้นๆ เกิดความสนใจพิจารณา resume ประวัติการทำงาน
 4. การออกแบบสรรค์สร้างเอกสารให้มี Biography แปลว่า อัตชีวประวัติ,ประวัติชีวิต,ประวัติส่วนตัว, ชีวประวัติ ให้น่าสนใจและเลือกพิจารณา
 5. เคยสังเกตหรือไหม Job Application แปลว่า แบบฟอร์มใบสมัครงาน ตามขั้นตอน applying แปลว่า การสมัครนั้นจะระบุเจาะจงว่าต้องการเอกสารหรือข้อมูลประกอบการพิจารณาสมัครงานในลักษณะรูปแบบใด อาทิเช่น เรซูเม่ ไทย, CV,
template for a cv
template for a cv

การทำ resume สมัครงาน

          การทำเรซูเม่ไทย และการทำ CV หรือ Curriculum Vitae

 1. พิจารณาสักนิดว่า บริษัท องค์กร หรือสำนักงานที่เราจะเข้าไปยื่นใบสมัครงาน ใช้เอกสารใด resume or CV เนื่องจากเอกสารทั้งสองชนิดแม้ว่าจะมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ก็มีองค์ประกอบและข้อมูลรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่
 2. สมัครงานใช้อะไรบ้าง
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา ตัวอย่าง CV หรือดัดแปลงจาก วิธีทำ CV ประกอบด้วย ใบรับรองการจบการศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา ผลการเรียนเป็นอย่างไร จบจากที่ไหน วุฒิการศึกษาสูงสุดคืออะไร เอกสารส่วนนี้จะช่วยคัดกรองผู้สมัครได้ส่วนหนึ่งมากเลยทีเดียว
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เช็คประวัติอาชญากรรม สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่เคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
 • รูปถ่ายขนาดประมาณ 1-2 นิ้ว แต่งกายสุภาพอย่างเป็นทางการ (เสื้อเชิ้ต/เสื้อสูท) พื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาว ยืนตรงแขนแนบลำตัว อมยิ้มได้เล็กน้อย
 • การทำ resume สมัครงาน การออกแบบด้วยตนเอง หรือจะเป็น การทำ resume สำเร็จรูป

ระบุประวัติโดยย่อ บ่งบอกว่าเป็น resume สมัครงาน เป็นเอกสารเรซูเม่ภาษาไทย ที่ช่วยให้กรรมการสัมภาษณ์งาน หรือฝ่ายบุคคลที่ทำหน้าที่คัดเลือกประวัติผู้สมัคร อาจจะเป็น resume สำเร็จรูป ที่สามารถทำให้รู้จักผู้สมัครได้อย่างรวดเร็วด้วยกระดาษแผ่นเดียว จึงควรมีรูปแบบที่อ่านง่าย กระชับ ได้ใจความ คัดเฉพาะประวัติเด่นๆ

ระบุ เบอร์โทรที่ติดต่อได้ ระบุ e-mail สมัครงาน ในข้อมูล ประวัติส่วนตัว  resume ทุกครั้ง เนื่องจากการระบุไว้ใน เอกสารประวัติสมัครงานเลย จะทำให้ การทำ resume สมัครงาน มีความชัดเจน อ่านง่าย ส่งผลให้เมื่อ ส่งเรซูเม่ ไปแล้ว เพิ่มความน่าสนใจ อละบ่งบอกถึง ความชำนาญในการเขียนประสบการณ์การทำงาน ที่เป็นระบบ สร้างความเป็นมืออาชีพ ความน่าเชื่อถือให้กับ โปรไฟล์สมัครงาน

 • การทำ resume และการส่งเรซูเม่ รวมถึงเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน อาทิเช่น สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน/การทำงาน/การผ่านงาน ผลการทดสอบทางภาษา ผลงาน/การผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร หรือหลักฐานแสดงการพ้นภาระทางทหาร (สำหรับผู้ชาย) สำเนาใบขับขี่ (สำหรับตำแหน่งที่ต้องขับรถ) หรือหลักฐานในการตรวจร่างกาย

ทำโปรไฟล์สมัครงาน

 1. ความยาว สมัครเรซูเม่เป็นเอกสาร 1-2 หน้ากระดาษที่มีเนื้อหากระชับรัดกุม ในขณะที่ CV เป็นเอกสารบอกรายละเอียดของประวัติการทำงานเชิงลึกที่ผ่านมาโดยละเอียด
 2. จุดมุ่งหมาย ฟอร์มเรซูเม่สมัครงาน ทำหน้าที่เหมือนเป็นสื่อใบปลิวรับสมัครงานในการโฆษณาประวัติและตัวตนของบุคคลที่มุ่งไปหาผู้ว่าจ้างให้รวดเร็วและตรงเป้าที่สุด เพื่อจะบอกว่าทำไมเขาหรือเธอถึงเป็นบุคคลที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ แต่จุดประสงค์ของการทำและการทำ CV ออนไลน์คือ ต้องการให้ผู้รับได้เห็นภาพรวมและได้ข้อมูลเชิงลึกของประสบการณ์การทำงานresume ของประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและความสำเร็จทั้งชีวิตของบุคคลนั้นๆ ทำให้วิธีการเขียน CV เป็นสิ่งที่สำคัญและต้องทำควบคู่กับประวัติส่วนตัว resume
 3. รูปแบบ วิธีเขียน CV มีแบบแผนและรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนและแน่นอน ต้องเพิ่มรายละเอียดเรื่องรูปแบบ CV ความสำเร็จของคุณเมื่อเวลาผ่านไปเท่านั้น ในขณะที่แบบฟอร์มเรซูเม่สมัครงานจะมีรูปแบบที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนลดทอนได้ให้เหมาะกับงานแต่ละงานสมัคร resumeแบบฟอร์มจะถูกเขียนมาอย่างเจาะจงตามแบบวิธีเขียนresume สมัครงาน เพื่อให้ตรงตามคุณสมบัติหรือลักษณะของผู้สมัครที่งานนั้น ๆ ต้องการส่งเรซูเม่
CV Resume
CV Resume

การเขียน CV ภาษาไทย และ การเขียน resume ไทย

          CV ส่วนใหญ่ใช้ในวงการวิชาการ CV มีจุดประสงค์ของการทำและการส่งคือต้องการให้ผู้รับได้เห็นภาพรวมและได้ข้อมูลเชิงลึกของประวัติการศึกษา การทำงานและความสำเร็จที่ผ่านมาทั้งหมดของบุคคลนั้น ๆ CV มีแบบแผนและรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนและแน่นอน ต้องเพิ่มรายละเอียดเรื่องความสำเร็จเมื่อเวลาผ่านไปเท่านั้น

            Resume ส่วนใหญ่ใช้ในการสมัครงานทั่วไป Resumeเป็นเอกสาร 1-2 หน้ากระดาษที่มีเนื้อหากระชับรัดกุมทำหน้าที่เหมือนเป็นสื่อในการโฆษณาประวัติและตัวตนของบุคคลที่มุ่งไปหาผู้ว่าจ้างให้รวดเร็วและตรงเป้าที่สุดเพื่อจะบอกว่าทำไมเขาหรือเธอถึงเป็นบุคคล ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆมีรูปแบบที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนลดทอนได้ให้เหมาะกับงานแต่ละงานคุณสมัคร เป็นการถูกเขียนมาอย่างเจาะจงเพื่อให้ตรงตามคุณสมบัติหรือลักษณะของผู้สมัคร ที่งานนั้น ๆ ต้องการของข้อมูลการสมัครงาน

การทำประวัติส่วนตัวระหว่าง CV (Curriculum Vitae) และ Resume

 • ประเทศที่ใช้ การเขียนCV คือ เอกสารสมัครงาน เป็นหลักคือ ประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และประเทศในภูมิภาคยุโรป ในประเทศแถบนี้มักไม่ค่อยใช้Resume ประวัติส่วนตัว สมัครงาน เท่าใดนัก
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ใช้ Resume ประวัติส่วนตัวสมัครงาน เป็นเอกสารการสมัครงานอย่างแพร่หลาย
 • ประเทศที่นิยมใช้ทั้ง CV การเขียนประวัติการทำงาน และ Resume คือ ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย และอินเดีย โดยใช้ Curriculum Vitae คือ เพื่อการสมัครงานในตำแหน่งงานภาครัฐและจะใช้ใบสมัครงาน Resume ในการสมัครงานในบริษัทหรือภาคเอกชน

แหล่งอ้างอิง :
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-cv-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99/
https://dictionary.sanook.com/search/dict-user/curriculum-vitae
https://icc.ucdavis.edu/materials/resume/resumecv
https://www.hotcourses.in.th/study-abroad-info/career-focus/tips-for-empty-cv/

 

strategy

กลยุทธ์ 3 ข้อ ธุรกิจ วางแผน ระดับองค์กร อะไร

กลยุทธ์ กลยุทธ์ คือ แผน กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ ทางการ ตลาด คือ กลยุทธ์ CSR คือ อะไร กลยุทธ์ การ ตลาด คือ กลยุทธ์ seo คือ กลยุทธ์ synergy คือ กลยุทธ์ ป่า ล้อม เมือง คือ กลยุทธ์ 4p คือ กลยุทธ์ imc คือ กลยุทธ์ differentiation คือ กลยุทธ์ ต้นทุน ต่ำ คือ กลยุทธ์ white ocean strategy คือ กลยุทธ์ 7ps คือ กลยุทธ์ 3 ระดับ คือ กลยุทธ์ 3c คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ 3r คือ กลยุทธ์ tows matrix คือ กลยุทธ์ การ ตลาด สมัยใหม่ ยุค 3.0 คือ อะไร กลยุทธ์ CSV คือ กลยุทธ์ blue ocean คือ กลยุทธ์ 5c คือ
ปก การสร้างส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า

การสร้าง ส่งเสริมความสัมพันธ์กับ ลูกค้า

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า มีอะไรบ้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้า ตัวอย่าง กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 4 ขั้นตอน การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า kfc กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า คืออะไร การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า
ปก การสร้างสรรค์เนื้อหาโดยใช้ภาษานิยม

การสร้างสรรค์เนื้อหาโดยใช้ภาษานิยม

กลวิธีการใช้ภาษา กลวิธีการใช้ภาษา มีอะไรบ้าง วิจัยกลวิธีการใช้ภาษา วิจัย การใช้ภาษาในสื่อออนไลน์ วิเคราะห์การใช้ภาษาโฆษณา กลวิธีการใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ ปัญหาการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ ลักษณะ รูป แบบ การใช้ภาษาในสื่อออนไลน์
ปก พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ

เรียนรู้ สร้าง พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ

ขั้น ตอน การพัฒนา แอ พ พลิ เค ชั่ น 4 ขั้น ตอน ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน มีความสําคัญอย่างไร เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวางแผนการทำงานพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ เครื่องมือข้อใด ขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่เป็น หัวใจสำคัญ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ ใช้แนวคิดใดในการพัฒนา การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ปก บริหารจัดการความเสี่ยง

บริหารจัดการความเสี่ยง ป้องกัน ฉ้อโกงในธุรกิจ

ความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่าง ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตdoc การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ตัวอย่าง การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ความเสี่ยงการทุจริต มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอน การจัดการความเสี่ยงในองค์กร ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยง
การทำอาหาร

การทำอาหาร 11 วิธี ทำกับข้าว ประกอบอาหาร

การทำอาหาร ความปลอดภัยในการทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ง่ายๆ ทํา อาหาร 5 ขั้น ตอน เรื่อง การทำอาหาร การ เขียน บรรยาย การทำอาหาร เกร็ดความรู้ การทำอาหาร เมนูอาหาร แนวคิด การทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ภาษาอังกฤษ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย 10 ประกอบ อาชีพ ดำรงชีวิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมาย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเข้าใจ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาไทย ตัวอย่างภูมิปัญญาไทย
ปก Cloud Computing จัดการธุรกิจ

ใช้งานเทคโนโลยี Cloud Computing จัดการธุรกิจ

Cloud Computing มีอะไรบ้าง ประเภทของ cloud computing คุณสมบัติของ cloud computing model การให้บริการ cloud computing มี 3 ประเภทคือ ประโยชน์ของ cloud computing Cloud Computing คือ การประยุกต์ใช้ cloud computing ในด้านธุรกิจ ข้อดีของ cloud computing คือ

Leave a Comment

Scroll to Top