3 อธิบายว่า เครื่องหมายจุลภาค ในภาษาไทยมีหน้าที่อะไร?

อธิบายว่าเครื่องหมายจุลภาค
เครื่องหมายจุลภาค ใช้อย่างไร จุลภาค ตัวอย่าง การใช้จุลภาคในหนังสือราชการ / หมายถึง หรือ เครื่องหมายต่างๆ เครื่องหมายในภาษาไทย เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย จุลภาค ความหมาย ใกล้ฉัน ออนไลน์
Click to rate this post!
[Total: 46 Average: 5]

อธิบายว่าเครื่องหมายจุลภาคในภาษาไทยมีหน้าที่อะไรและวิธีการใช้งานของมันคืออย่างไร?

“เครื่องหมายจุลภาค” ในภาษาไทยคือเครื่องหมายที่มีหน้าที่เพิ่มเสียงสระต่ำ (อะคูสติก) หรือเปลี่ยนเสียงของสระในคำ เพื่อให้คำมีความยาวหรือแตกต่างจากคำเดิมที่มีอยู่ โดยเรียกว่า “จุลภาค” เพราะมีขนาดเล็กและตั้งอยู่เหนือสระหรือบางครั้งระบายไปด้านบนของสระ มีการใช้งานต่าง ๆ ของเครื่องหมายจุลภาคในภาษาไทยดังนี้

  1. เพิ่มเสียงสระต่ำ

    • เครื่องหมายจุลภาค ( ็ ) สามารถเพิ่มเสียงสระต่ำให้กับสระเสียงใด ๆ เช่น “ส้ม” แทน “สม” หรือ “ต้ม” แทน “ตม” เป็นต้น.
  2. เปลี่ยนเสียงของสระ

    • เครื่องหมายจุลภาค ( ็ ) ยังสามารถเปลี่ยนเสียงของสระในคำ เช่น “เป็ด” แทน “เพด” หรือ “น้ำตา” แทน “น้ำต้น” เป็นต้น.
  3. บอกสระสำหรับอนุรักษ์เสียง

    • เครื่องหมายจุลภาค ( ็ ) สามารถใช้ในการบอกว่าสระส่วนนี้มีการอนุรักษ์เสียงเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของคำโดยไม่เปลี่ยนเสียง เช่น “หาก” แทน “หาก็” หรือ “ทำ” แทน “ทำได้” เป็นต้น.

การใช้งานเครื่องหมายจุลภาคมีประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงเสียงและความหมายของคำ หรือเพิ่มความยาวให้คำเมื่อต้องการให้คำนั้นมีการออกเสียงนานขึ้น มันช่วยให้ภาษาไทยมีความหลากหลายและสามารถแสดงความหมายได้อย่างชัดเจนในบางกรณีที่สระและเสียงในคำต่างกัน.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ผู้ทำบัญชี

6 ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี พรบ แจ้งขึ้นทะเบียน ได้ ครบถ้วน!

หน้าที่ ผู้มีหน้าที่จัด ทำบัญชี ผู้ทําบัญชี ได้แก่ ข้อ ใดเป็น หลักการ ของ พระราชบัญญัติ การบัญชี พ ศ 2543 ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี และ ผู้ทําบัญชี หมายถึงใคร และมีหน้าที่ประการใดบ้าง ตาม พ ร บ บัญชี 2543 กำหนด ความ รับผิดชอบ ของ ผู้ มี หน้าที่ จัด ทำ บัญชี คือ ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีของห้างหุ้นนิติบุคคล หมายถึงข้อใด มายแมพ พรบ การบัญชี 2543 สรุปกฎหมายบัญชี
ใบเสร็จรับเงิน

2 สิ่ง ควรรู้ วิธีเขียน ใบเสร็จรับเงิน ตัวอย่าง ที่ถูกต้อง?

ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel
วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทย ••20•• ตัวอย่างที่น่าสนใจ มีอะไร เกิดขึ้นใหม่?

วัฒนธรรมไทย 20 ตัวอย่าง วัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้าง10ข้อ วัฒนธรรมไทย น่าสนใจ วัฒนธรรมไทย 4 ภาค วัฒนธรรมไทยหมายถึง วัฒนธรรมไทย สรุป วัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน ยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทย 5 ตัวอย่าง
จัดทำงบกระแสเงินสด

6 ขั้น จัดทำงบกระแสเงินสด ทางอ้อม กระดาษทำการ?

วิธีทํางบกระแสเงินสด excel โจทย์งบกระแสเงินสด พร้อมเฉลย งบกระแสเงินสด ตัวอย่าง งบกระแสเงินสด ทางอ้อม กระแส เงินสด คํา น วณ ข้อใดไม่ใช่งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน วิเคราะห์งบกระแส เงินสด ตัวอย่าง รายการใดจะนำมาหักออกจากกำไรสุทธิ เพื่อหาทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงาน
QA

7 QC QA วิธีการ ควบคุมคุณภาพ ทำตำแหน่งอะไร ทำได้อย่างเจ๋ง!

QC QA การรับประกัน และ ควบคุมคุณภาพสินค้า qc engineer คือ การควบคุมคุณภาพ quality control คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ QA คือ ขั้นตอนการกําหนดคุณภาพ มีอะไรบ้าง วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้า มีอะไรบ้าง ? qc โรงงาน ทําอะไรบ้าง 1.การตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ (Raw Material) 2.การตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 3.การตรวจสอบคุณภาพ เนื้อผลิตภัณฑ์ (Bulk) 4.การตรวจสอบคุณภาพ ระหว่างการผลิต 5.การตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finish Good) QS คือ ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ QC ตัวอย่างงาน คุณสมบัติลักษณะ 1.QC (Quality Control) การควบคุมคุณภาพ 2.QA (Quality Assurance) การประกันคุณภาพ 3.QS (Quantity Surveyor) ผู้ตรวจสอบปริมาณงาน สรุป

2 การแลกตัวในหมากรุกคืออะไร?

ตัวหมากรุก มีอะไรบ้าง ความหมายของหมากรุกแต่ละตัว หมากรุกไทย มีตัวอะไรบ้าง หมากรุกสากล วิธีเล่น แนะนำ ตัว หมากรุก ตัวหมากรุกสากล การเดินหมากรุกสากล หมากรุก ภาษาอังกฤษ ใกล้ฉัน ออนไลน์
คำคมชีวิต

คำคมชีวิต สั้นๆ #•350• สู้ชีวิตคิดบวก กินใจ รู้แล้วอย่างฮา?

คําคมสู้ชีวิต คิดบวก คํา-คม-สั้น-ๆ-กินใจ แคปชั่นพลังชีวิต คําคมสั้นๆ ความหมายดีๆ ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน คําคมสู้ชีวิต ฮาๆ คํา คมชีวิต ต้องสู้ คําคมชีวิต สั้นๆ
อักษรนำ

อักษรนำ 2 ห ง ••เป็น•• สูง ว่า ญ มีคําอะไร ง่ายๆ?

อักษรนํา อักษรนำ ตัวอย่าง ห นำ ง มีคําอะไรบ้าง ห นำ ญ มีคําอะไรบ้าง ห นำ น มีคําอะไรบ้าง ห นำ ม มีคําอะไรบ้าง ห นำ ย มีคําอะไรบ้าง ห นำ ร มีคําอะไรบ้าง ห นำ ล มีคําอะไรบ้าง ห นำ ว มีคําอะไรบ้าง

Leave a Comment

Scroll to Top